Hero
Hela Sverige plockar skräp

"Hela Sverige plockar skräp" är nominerad i 100-wattaren

Body

Vår årliga kampanj "Hela Sverige plockar skräp" är nominerad i reklamtävlingen 100-wattaren i kategorin "Samhälle & Opinion".

Sections

Årets kampanj fick större engagemang, fler anmälda, med större mångfald, än någonsin.

Vi lyckades positionera Håll Sverige Rent-dagen som något kul att göra tillsammans med vänner och familj, som dessutom är bra för miljön.

Vi underhöll med vår kampanj och kommunikation, testade nya plattformar där vi nådde en yngre och mer diversifierad målgrupp, och tog vara på de som anmält sig genom att tacka med en personlig film, som i sin tur delades vidare och inspirerade fler att anmäla sig.

1. REKORDSTORT ENGAGEMANG
Vi slog rekord i antal anmälda. Över 131 000 personer anmälde sig. Folk har också interagerat – delat, gillat och spridit vidare innehållet i en omfattning vi aldrig tidigare sett.

2. STOR RÄCKVIDD
53% av befolkningen uppger att de sett information eller reklam om kampanjen.

3. INKLUDERING AV NYA MÅLGRUPPER
Vi lyckades med att nå unga tack vare en mycket framgångsrik satsning på Tiktok som totalt genererade över 15 miljoner visningar. Vi nådde en mer diversifierad målgrupp med hjälp av kommunkation på Sveriges 5 största språk, som spreds både OOH, på SoMe och Alkompis.

4. POSITIV ATTITYD TILL DAGEN OCH STOR FÖRSTÅELSE FÖR BUDSKAPET
Kampanjen gav hög budskapsförståelse. 89% av 18-34-åringar tyckte att budskapet var tydligt! Dessutom visar mätningarna att nästan 9 av 10 tycker att det är viktigt att en dag som Håll Sverige Rent dagen genomförs.

5. FRÅN ORD TILL HANDLING
Vi plockade ca 400 ton skräp! Vi gjorde skillnad på riktigt och tog stora kliv från sakfråga till folkrörelse.

Arbetsgrupp
Håll Sverige Rent, Pia Linghede, projektledare
Håll Sverige Rent, Ida Holmberg, kommunikatör
Håll Sverige Rent, Pontus Tengby, PR-ansvarig
Håll Sverige Rent, Hanna Nyström, webb
Håll Sverige Rent, Therese Nilsson, digitala kanaler
Håll Sverige Rent, Lova Bjerka, projektassistent
Håll Sverige Rent, Hannah Holmberg, projektassistent
Frilans, Carl-Martin Vikingsson, PR
First Lady Agency, Thea Hamrén CD
First Lady Agency, Emil Rydberg AD
First Lady Agency, Jet Hilferink Creative
First Lady Agency, Antonella Basagni Creative
First Lady Agency, Cim Tägtgren Creative
First Lady Agency, Malin Runefeldt Strategi
Mediaköp av Trickle & Scream

Läs mer om tävlingen här »