Hero
Plastflaskor och annat skräp på en strand på Bohuskusten

Lansering av Håll Sverige Rents Skräprapport 2021

Body

2 av 3 cigaretter slängs på marken, det finns 12 000 skräpföremål per 100 meter strand på västkusten och 80 procent av svenskarna har sett ett munskydd ligga och skräpa åtminstone varje vecka. Det är bara tre av många insikter i årets Skräprapport från Håll Sverige Rent.

I dag lanseras årets upplaga av Håll Sverige Rents Skräprapport. Sedan 2015 har Håll Sverige Rent samlat information, statistik och insikter om nedskräpningen. Nedskräpningen är ett stort samhällsproblem. Skräpet skadar djur och natur och kostar samhället miljardbelopp i städkostnader.

Kunskapsläget om nedskräpningens effekter är alldeles för dåligt och trots att man under senare år har fått fram en del ny kunskap, genom exempelvis en nationell skräpmätning, behöver mer göras. Vi hoppas att Skräprapporten väcker ett intresse för att söka mer kunskap.

Sections

Skräprapporten 2021