Hero
Flytläns Fyrisån

Mer och mer skräp hittas i Fyrisån

Body

Cigarettfimpar, frigolit och plast är det vanligaste skräpet i Fyrisån i Uppsala. 2022 års skräpmätning visar också en kraftig ökning jämfört med 2021.

Sections

För fjärde året i rad genomför Uppsala kommun och Håll Sverige Rent skräpmätningar i Fyrisån i Uppsala. Varje år har det fångats tusentals skräpföremål upp av en skräpfälla i vattnet. Så även 2022.

Mellan 28 juni och 9 september har det genomförts 22 mätningar. Totalt har 14 054 skräpföremål plockats upp och kategoriserats. Den vanligaste enskilda skräptypen är cigarettfimpar, följt av frigolit/cellplast och övrig plast. Eftersom även cigarettfimpar är tillverkade av plast, så kan vi konstatera att plast är det överlägset vanligaste materialet som skräpar ner Fyrisån.

”Nedskräpning är tätt förknippat med konsumtion. På platser där det rör sig fler människor blir det därför oftast mer skräp. Det är därför så viktigt att kommunerna håller koll på förekomsten av skräp genom att mäta nedskräpningen regelbundet”, säger Johanna Ragnartz, VD Håll Sverige Rent.

Jämfört med tidigare år är det även en ökning av den totala mängden skräp som hittas i mätningarna. 2022 hittades 14 054 skräpföremål och 2021 hittades 8 851 skräpföremål. En tänkbar förklaring kan vara att pandemiåren ledde till att färre människor vistades i stora grupper längs ån. Men det kan även finnas enskilda källor till skräp som ökat, så som att rökning har ökat på vissa platser längs ån eller att det läcker frigolit från någon byggarbetsplats eller återvinningsstation.

”Även skräpfällan, en flytande läns, som i år har flyttats en bit, kan ha visat sig vara mer effektiv på den nya platsen. Detta när det kommer till att samla in och tömma länsen på skräp och annat som fastnat såsom löv, gräs och kvistar”, säger David Berg Projektledare på Renhållningen, Uppsala Kommun.