Hero
Plastkonfetti som ligger kvar på marken

Nära 9 av 10 svenskar vill se totalförbud mot plastkonfetti

Body

Skolavslutningar, studentfiranden och sommarbröllop är bara några av de firanden som väntar för många under kommande dagar och veckor. Inte sällan firas det med konfetti. Sedan 30 april 2022 är det dock förbjudet att använda plastkonfetti utomhus. Trots det hittar Håll Sverige Rent fortfarande plastkonfetti i sina skräpmätningar, och en ny Novusundersökning visar att bara en av tio svenskar känner till förbudet. Nära 9 av 10 svenskar vill nu se totalförbud mot plastkonfetti.

Sections

Plastkonfetti är ett väldigt svårstädat skräp som lätt flyger i väg och landar i vattendrag, fastnar i buskar eller spolas ner i dagvattenbrunnar. Sedan 30 april 2022 är det förbjudet att använda plastkonfetti utomhus. Det är en del av EU:s engångsplastdirektiv för att minska nedskräpning av engångsplast. 

–Plastkonfetti är tydligt exempel på en engångsprodukt där några få sekunder av firande lämnar stora spår av nedskräpning. En enda konfettikanon kan innehålla tusentals små plastbitar som är nästintill omöjliga att städa upp när de väl hamnat i naturen, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.  

Även konfetti av papper eller andra material räknas som nedskräpning om det inte städas upp. 

Bara en av tio vet om förbudet – behövs mer information vid köptillfället

En färsk Novusundersökning som Håll Sverige Rent låtit göra visar att en av sju svenskar (14 %) i åldern 18–84 år antingen själva har, eller varit med andra som, använt konfetti utomhus under de senaste två åren. Men bara en av tio (10 %) vet att det är förbjudet enligt lag att använda konfetti gjord av plast utomhus. Fyra av tio (40 %) uppger att man tror att det är förbjudet och lika många svarar att de inte vet. 

–Det är för lite information till konsumenterna. Vid köptillfället står det oftast ingenting om förbudet och det är dessutom otydligt vad konfettin egentligen är tillverkad av. Om människor inte känner till förbudet eller vet varför det finns blir det svårare att agera korrekt, menar Johanna Ragnartz. 

I undersökningen svarar drygt nio av tio svenskar (93 %) att det vid köptillfället borde finnas lättillgänglig information om att det är olagligt att använda konfetti av plast utomhus. 

Nästan nio av tio vill se totalförbud mot plastkonfetti

Majoriteten av alla svenskar, nio av tio (87 %), är positiva till lagen som förbjuder användningen av konfetti av plast utomhus och nästan lika många (85 %) tycker att konfetti av plast borde sluta säljas helt.

______________________________

Mer om konfetti och skräp

I den nationella skräpmätningen som Håll Sverige Rent gjorde på uppdrag av Naturvårdsverket sommaren 2023 ombads mätpersonalen att registrera när de hittat konfetti och även skriva om den var av papper eller plast. Resultaten visar att på över hälften av de platser där konfetti hittades så var den av plast, trots förbudet.  

Konfetti av rispapper har blivit vanligare att använda men det är viktigt att komma ihåg att även konfetti av rispapper är nedskräpning om det används utomhus och inte städas upp. Det har även visat sig att rispapper kan dra till sig råttor.

_______________________________

Om undersökningen 

  • Antal genomförda intervjuer: 1107​ st
  • Ålder: 18–84 år  
  • ​Fältperiod: 23–30 maj 2024