Hero
Några fimpar och en engångsmugg i plast ligger på marken

Ny mätning: 90 procent av nedskräpningen består av engångsprodukter

Body

Nedskräpningen i Sverige består till nio tiondelar av engångsprodukter och det absolut vanligaste skräpet är cigarettfimpar. Det visar en nationell skräpmätning som Håll Sverige Rent genomfört på uppdrag av Naturvårdsverket.

Två tredjedelar av allt skräp som hamnar på gator och torg och i parker innehåller plast. Fimpar är det vanligaste plastskräpet och står för nästan hälften av all nedskräpning. 

- Mätningen visar tydligt att den absolut största delen av nedskräpningen i Sverige består av engångsprodukter. Vi välkomnar att samhället vidtar åtgärder mot nedskräpningen och att producenternas ansvar förtydligas och stärks, säger Mikael Drackner, tillförordnad vd på Håll Sverige Rent, 

Den nationella skräpmätningen genomfördes under perioden maj-september i centralorter i 40 slumpvis utvalda kommuner. Mätningen ska ligga till grund för uträkningen av den produktavgift som producenter av vissa engångsplastprodukter ska betala för att kompensera kommunernas städkostnader. Här kan du läsa mer om mätningen.  

Vanligaste skräpet - topp tre 

  • Fimpar 48%
  • Portionssnus 17%
  • Övriga engångsplastprodukter 15%

Vanligaste skräpet - utifrån material

  • Plast 66%
  • Övriga material, t.ex portionssnus, tyg, trä, bambu 21%
  • Papper/kartong 7%
  • Metall 4%
  • Glas 2%

Fakta -  bakgrund till mätningen
Förordningen om nedskräpningsavgifter är en del i EU:s engångsplastdirektiv. Den innebär att kommuner kommer att få ersättning för en del av sina städkostnader från och med 2024. Det är producenter av vissa engångsprodukter som kommer att stå för den kostnaden. Producenterna av vanliga engångsplastföremål som fimpar får betala mer, och det skräp som är mindre vanligt kommer generera en mindre kostnad för producenten. 

För att räkna ut hur mycket kommunerna ska få betalt för uppstädningen av vissa engångsprodukter behövs uppgifter om hur mycket pengar kommunerna lägger på städningen totalt och hur stor del av skräpet som utgörs av de produkter som producenterna ska betala för.

Håll Sverige Rent har under sommaren 2023 på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en nationell skräpmätning för att få information om vilken andel dessa skräp utgör i förhållande till varandra och den totala skräpmängden.

Fakta - plast i havet
Plast i havet är idag ett av våra stora globala miljöproblem. Globalt uppskattas det att 80 % av skräpet i havet kommer från land och mycket av skräpet är av plast som bara använts en kort stund innan det slängts bort. Forskare tror att det finns mer än 75–199 miljoner ton plast i våra hav och varje år tillkommer mer än 11 miljoner ton. Så länge vi fortsätter att skräpa ner kommer mängden plast i havet att öka. 

Plastskräp i havet är extra problematiskt för sjöfåglar och vattenlevande djur. Forskning visar att över 800 arter som lever i eller nära vatten påverkas negativt av skräpet i havet. Det gör plasten till ett hot mot havets biologiska mångfald. Eftersom hälften av allt syre på jorden kommer från havet är det livsviktigt för oss människor, och för alla djur, att havet är rent och friskt.

Resultat av nationell skräpmätning 2023 »