Hero
Skräp i stadsmiljö

Ny rapport: Så påverkar nedskräpningen människors känslor

Body

Nedskräpning är inte bara ett miljöproblem. Den påverkar människors bild av sina grannar, samhällets institutioner och kan i förlängningen även påverka hur trygga de känner sig. Det visar en ny rapport från Håll Sverige Rent.

Sections

Håll Sverige Rent släpper nu rapporten ”Skräp & Trygghet”. Den tar avstamp i en analys av hur nedskräpning beskrivs i media. 121 publiceringar i bland annat 66 lokaltidningar, kvällstidningar och morgontidningar har analyserats och visar vad media belyser som problematiskt med nedskräpningen. Många gånger beskrivs negativa konsekvenser av nedskräpningen som skäl till otrygghet eller irritation. 

Genom kvalitativa djupintervjuer och analyser av experter utforskas sedan hur människor påverkas av nedskräpningen i deras närområden.  

Avsikten med rapporten har varit att undersöka hur nedskräpning påverkar människors intryck och känslor kopplat till trygghet och otrygghet. Rapporten visar att människors tillit och förtroende för olika samhällsaktörer kan skadas av nedskräpningen. Det kan i sin tur även påverka vad som känns otryggt i bostadsområdet, närområdet och samhället i stort. 

Läs hela rapporten här: Rapporter och resultat »

Kontakta gärna Sofie Rådestad, sakkunnig område stad, för mer information.