Hero
Nudging mot fimpar i Skärholmen

Nya metoder halverade antalet fimpar i Skärholmen

Body

För några veckor sedan startade Håll Sverige Rent och JTI ett pilotprojekt i Skärholmen för att få gator och torg fria från fimpar. Nu har de första resultaten från projektet kommit – och det handlar om rejäla minskningar. Antalet fimpar har halverats.

Att rökare slänger fimpar runt sig är inget nytt, men nu prövas nya metoder för att komma tillrätta med problemet. Genom så kallad ”nudging”, där man vänligt och återkommande påminner rökare att hålla rent runt sig, ska man få en renare gatumiljö.

Projektet är ett samarbete mellan Håll Sverige Rent och Japan Tobacco International och nu funderar man på att låta kampanjen expandera till andra delar av Sverige.

– Fimpen är skräpets värsting. Plasten i filtret bryts inte ner i naturen och innehåller dessutom en lång rad ämnen som är mycket farliga för djur- och naturliv. Genom det här samarbetet når vi fram till rökarna med vårt budskap om att fimpnedskräpning är ett stort problem, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent.

Genom dekaler, klistermärken och annat informationsmaterial har rökarna i Skärholmen under två veckor påmints om att fimpa på angivna platser istället för att slänga fimparna direkt på marken, samtidigt som Direkten-anslutna butiker delat ut fickaskkoppar till personer som köper cigarettpaket som en del av kampanjen. Mätningar visar att fimpnedskräpningen har halverats. 

– Fler som röker tar sitt ansvar om vi hjälper dem på traven. Nudging handlar om att tydligt visa på alternativ till att slänga fimpen på marken. Vi är glada över att vi genom det här initiativet tillsammans med Håll Sverige Rent och Direkten lyckats med den här enorma minskningen av nedskräpning, säger JTI:s Sverige-VD Andrew Shannon.  

Konceptet med nudging, där man med små enkla steg försöker ändra ett invant konsumentbeteende, har visat sig effektivt på många områden tidigare. Kampanjelementen har tagits fram av Beteendelabbet som bland annat specialiserat sig på just den här typen av projekt.

– Färska studier visar att rökare är en av de grupper som skräpar ner i större utsträckning än genomsnittet. Kan vi prata direkt till rökarna har vi större chanser att ändra beteendemönster och se till att fimparna hamnar där de hör hemma framöver, avslutar Johanna Ragnartz på Håll Sverige Rent.