Hero
Johanna Ragnartz pratar med kollega i park.

Skräpplockning ska öka integrationen

Body

En pilotomgång av Språkplock kommer att genomföras den 22 maj på fyra platser i Stockholms län. Organisationerna hoppas sedan kunna utveckla initiativet vidare och sprida det till fler platser.

"Många som är nya i Sverige saknar svenska kompisar att umgås och prata med i vardagen. Samtidigt vet vi att det är väldigt viktigt för integrationen. Genom Språkplock vill vi ge möjlighet till språkträning, sociala kontakter och en lättsam utomhusaktivitet. Att kunna utforska sitt närområde tillsammans med någon som har bott här länge ökar också känslan av trygghet och tillhörighet", säger Johan Bäckström, verksamhetschef på Kompis Sverige.

Håll Sverige Rent har skapat en folkrörelse kring skräpplockning i olika former. Genom samarbetet med Kompis Sverige hoppas Håll Sverige Rent kunna nå ut till och engagera fler som är nya i Sverige, men även ge deltagarna möjlighet att bidra till hållbarhet på flera olika sätt.

"Nedskräpning är ett allvarligt samhällsproblem. Skräpet riskerar skada djur och natur och skräpiga områden upplevs som mer otrygga av invånarna. Därför är initiativet Språkplock väldigt viktigt. Tillsammans kan vi bidra till att skapa en stolthet och ansvarstagande för området där man bor, det kan leda till trivsammare miljöer och minskad otrygghet", säger Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.

Information:

Språkplock genomförs lördag den 22 maj klockan 10.00-12.00 på följande platser:

Botkyrka – samling vid Norsborgs tunnelbana, biljetthallen

Haninge – samling vid Jordbro IP

Sollentuna – samling vid Helenelunds pendeltågsstation

Värmdö – samling i Gustavsbergs centrum, utanför entrén vid busstorget

Media välkomnas att närvara.

För mer information kontakta:

Josefin Säfström, verksamhetsutvecklare Håll Sverige Rent, 073-6258701

Johan Bäckström, verksamhetschef Kompis Sverige, 073-2493706

Om Kompis Sverige

Kompis Sverige är en ideell förening som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar. Sedan starten 2013 har Kompis Sverige matchat över 10 000 kompisar och haft över 10 000 deltagare i aktiviteter och workshops. Verksamheten utgår från integration som en ömsesidig process, som för att bli framgångsrik förutsätter ett aktivt deltagande av såväl nya som etablerade svenskar.