Hero
Talgoxe kikar ut från en fågelholk

Var åttonde fågelholk innehåller skräp

Body

14 procent. Så många av alla inventerade fågelholkar innehöll skräp, mestadels plast. Det visar en undersökning av Håll Sverige Rent och BirdLife Sverige.

 

Under 2023 uppmanade Håll Sverige Rent och BirdLife Sverige alla fågelholkägare att titta in och se om det fanns något skräp i bona. Totalt fick vi in 311 rapporter från 96 olika kommuner.

Resultaten visar att det fanns skräp i 14 procent av alla inventerade holkar. Det absolut vanligaste materialet var plast. 2 procent av holkarna innehöll metallskräp och 5 procent av holkarna innehöll pappskräp. Det är tydligt att fåglarna letar efter material som ser ut som naturligt bomaterial – plastremsor som liknar grässtrån, plastbitar stora som löv och stoppningsmaterial stort som mossa. I holkarna hittades bland annat våtservetter, fimpar, snus, buntband och syntetiska fjädrar.

Vi gjorde också en ny skräpupptäckt som Håll Sverige Rent inte har sett i tidigare skräpmätningar. I fem holkar i olika delar av landet hittade vi plastband från vedsäckar. Dessa plastband har inte dykt upp i några skräpmätningar förrän nu vilket gör att vi vill uppmana alla att ha ögonen öppna efter dessa vid nästa holkinventering.

En vårinventering av fågelholkar väntas för 2024.

 

FAKTA Därför är skräp farligt för fåglar

Varje år dör flera hundra tusen fåglar på grund av att de fastnat i eller ätit skräp och då framför allt plast. När fåglar äter plast i stället för mat får de en falsk mättnadskänsla som till slut leder till näringsbrist och att de svälter ihjäl.

Vassa eller stora plastföremål kan skada eller blockera möjligheten att äta riktig mat. Forskare har också visat att plast i magen kan ha en stor negativ påverkan på fåglar då plasten läcker skadliga kemikalier som i värsta fall kan leda till fågelns död. Plast är så vanligt förekommande och långlivat i naturen att nästan alla fåglar kommer att ha ätit plast år 2050. 

Det har även visat sig att det förekommer skräp i holkar och andra fågelbon, vilket bland annat kan leda till att fågelungar fastnar i skräpet. Det försvårar också för vatten att rinna bort från boet om det regnar.

Kontakta: Anna Ehn, sakkunnig natur, Håll Sverige Rent: 0707237240, anna.ehn@hsr.se