Hero
Fågelunge i fågelholk

Vi letar skräp i fågelholkar tillsammans med BirdLife

Body

Håll Sverige Rent och BirdLife Sverige bjuder nu in allmänheten till att vårstäda och inventera fågelholkar i hela Sverige. Det görs för att kartlägga hur mycket skräp och plast fåglarna tar med sig tillbaka till sina bon. Plast och annat skräp kan skada fåglar, så det är viktigt att veta hur stort problemet är.

Sections

Våren närmar sig och naturen börjar långsamt vakna till liv. Fåglarna börjar göra sig redo för att häcka och lägga ägg - och vi hoppas såklart på att de kan mötas av skräpfria fågelbon och holkar. Därför letar vi bland alla som engagerat sig hos oss efter dig som vill göra något fint för fåglarna under februari–mars!

Tillsammans med BirdLife Sverige har Håll Sverige Rent nämligen startat upp ett projekt som handlar om att dels städa och förbereda fågelholkar inför fåglarnas häckningssäsong, men också att undersöka om och i så fall vilket typ av skräp som finns i holkarna.

Genom att ta hjälp av alla fågelentusiaster runt om i landet hoppas vi kunna få en bild av hur utbrett det är med skräp i fågelholkar. Du kan vara med och hjälpa oss att samla in viktig data! 

Så här inventerar man en fågelholk:

  1. Titta så att ingen fågel häckar i boet. Är det tomt? Då kan du vårstäda!
  2. Städa ur materialet i fågelholken och notera om du hittar något skräp.
  3. Fota eventuellt skräp samlat i en bild.
  4. Rapportera in ditt resultat i Håll Sverige Rents protokoll (oavsett om du hittade skräp eller inte) Länk: https://hallsverigerent.typeform.com/holkinventering

FAKTA Därför är skräp farligt för fåglar
Varje år dör flera hundra tusen fåglar på grund av att de fastnat i eller ätit skräp och då framför allt plast. När fåglar äter plast i stället för mat får de en falsk mättnadskänsla som till slut leder till näringsbrist och att de svälter ihjäl.

Vassa eller stora plastföremål kan skada eller blockera möjligheten att äta riktig mat. Forskare har också visat att plast i magen kan ha en stor negativ påverkan på fåglar då plasten läcker skadliga kemikalier som i värsta fall kan leda till fågelns död. Plast är så vanligt förekommande och långlivat i naturen att nästan alla fåglar kommer att ha ätit plast år 2050. 

Det har även visat sig att det förekommer skräp i holkar och andra fågelbon, vilket bland annat kan leda till att fågelungar fastnar i skräpet. Det försvårar också för vatten att rinna bort från boet om det regnar.