Hero
Hummerpremiär2020_

Var rädd om din fiskeutrustning

Sections

Förlorade tinor, burar, nät, linor och ryssjor fortsätter att fånga fisk och skaldjur långt efter att de har gått förlorade. Det kallas för spökfiske. Fiskeredskap bedöms vara det skräp i havet som orsakar mest skada på djurlivet. Fiskeredskap är dessutom ofta gjorda av plast och om de förloras bidrar de till ytterligare plast i haven.

Tillsammans kan vi bidra till ett schysst fiske där vi förhindrar att redskap förloras. Följ våra enkla tips när du ska ut och fiska nästa gång. Och om du ändå tappar ett redskap, anmäl det till Ghost Guard så ökar chansen att det kan plockas upp.

kräftbur

3 tips mot förlorade redskap

1. Undvik farleder

Placera tinan, nätet eller burarna på säkert avstånd från farled och ställen med mycket båttrafik. Annars riskerar propellrarna att kapa linor eller dra med sig redskap långt från sin ursprungliga plats.

2. Håll koll på strömmar och djup

Se till att tinan eller buren nått botten. Sätter du tinan eller buren för nära en sluttande botten är risken stor att repet inte räcker till och att bojen hamnar under vattenytan. Redskapet kanske aldrig når botten och åker iväg med strömmarna.

3. Kolla dina rep

Rep som trasslar eller går av är en vanlig orsak till förlorade redskap. Se till att knutarna sitter, repen är i gott skick, och inte trasslade.

Visste du...

Mer plast i haven

Förlorade fiskeredskap är ofta gjorda av plast, som inte bryts ner under en överskådlig tid. Istället delas det till mindre och mindre bitar och blir till mikroplast.

Fiskar år efter år

När fångsten i tinan, buren eller nätet dör lockar den ännu mer fiskar och skaldjur, och hela processen återupprepas gång på gång, år efter år. På så sätt kan redskapet fortsätta att fånga fisk och skaldjur långt efter att det har gått förlorat.

Stor del av det marina skräpet

Beräkningar visar att 27% av det marina skräpet som upphittas på stränder inom EU består av fiskerelaterade föremål.

Fara för alla marina djur

Forskare bedömer att förlorade fiskeredskap är det farligaste skräpet i havet för fåglar, marina däggdjur och sköldpaddor.

Följ med ner under ytan

Ryssja spökfiske

Har du förlorat ditt redskap?

Om du hittar övergivna fiskeredskap eller har förlorat ett fiskeredskap kan du rapportera det på sidan GhostGuard. Där skriver du enkelt in redskapets koordinater. Du kan också se var förlorade fiskeredskap har hittats. 

Eller har du uttjänta fiskeredskap hemma som du vill bli av med? Då kan du vända dig till Fiskereturensom är en insamlingstjänst för gamla fiskeredskap.

Hjälp till att dela budskapet

Dela ett inlägg i sociala medier

Berätta för dina vänner om spökfiskets konsekvenser och hur de bäst undviker att förlora sina fiskeredskap. Dubbelklicka på bilderna nedan för att spara dem till din telefon. Sen är det bara att dela på Facebook och Instagram. Tagga gärna #schysstfiske och #hållsverigerent

Utmana en fiskekompis på vårt quiz

Skicka den här länken till din fiskekompis! Glöm inte att fråga hur många rätt han eller hon fick...

Skriv ut en affisch

Hjälp till att sprida budskapet där du bor genom att sätta upp en affisch. Kanske på någon anslagstavla i hamnen? Du kan skriva ut affischerna på bilden nedan genom att klicka på den gröna rutan, spara filen till din dator och sedan välja skriv ut. 

Fördjupa dig om: Fiskeredskap och engångsplastdirektivet

2021 började EU:s nya direktiv om åtgärder för att minska vissa plastprodukters inverkan på miljön att gälla. Det är också ett steg mot en mer cirkulär ekonomi. Direktivet kallas i dagligt tal för engångsplastdirektivet och fokuserar på de vanligaste plastprodukterna som man hittar längs med stränderna i Europa samt fiskeredskap som innehåller plast.

De lagar och föreskrifter som är nödvändiga för att följa kraven om utökat producentansvar för fiskeredskap av plast måste träda ikraft senast den 31 december 2024.

För att minska mängden plast i havet som kommer från fiskeredskap föreslås:

  • En ökad insamling av fiskeredskapsavfall

  • Förbättrad design av redskapen

  • Åtgärder som höjer medvetandet om de miljöproblem som dumpade och förlorade fiskeredskap medför.

Eftersom det finns goda möjligheter att återvinna plastkomponenter i fiskeredskap föreslås ett utökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast. Syftet är att gynna separat insamling och finansiering av en miljövänlig avfallshantering.