Återanvändbara muggar

Vill du ha ditt kaffe i en flergångsmugg?

Kul att du vill vara med på resan mot en mer hållbar användning av take away-produkter när du köper mat eller dryck! Genom att välja en flergångsprodukt gör du en riktigt bra insats för både dig och miljön!

Varför blir jag erbjuden en återanvändbar mugg eller matlåda?

Jo, för att från den 1 januari 2024 finns det en ny lag som innebär att restauranger, caféer, livsmedelsbutiker och andra serveringsställen som serverar mat och dryck i engångsmuggar och engångsmatlådor som innehåller plast, måste erbjuda dig som kund möjligheten att få din mat eller dryck i en återanvändbar produkt, inklusive locket*.

Det här kravet införs för att minska engångsprodukters inverkan på miljön. Det handlar både om nedskräpning och att engångsprodukter ofta är ett slöseri med resurser.

*Kraven gäller de försäljningsställen som serverar fler än 150 st engångsmuggar och engångsmatlådor per dygn de har öppet under ett år.

66 % av allt skräp innehåller plast

Hur är det med muggar och matlådor av papper då?

Är det lag på det här?

Förordning (2021:996) om engångsprodukter är en del av EU:s engångsplastdirektiv och de plastprodukter som regleras i direktivet är de plastprodukter som förekommer mest i mätningar av nedskräpning på land och i hav. EU-direktivet bygger på det cirkulära perspektivet och det främsta målet med direktivet är att minska mängden avfall.

Är du intresserad av att läsa mer om engångsplastprodukter, klicka då in dig på Naturvårdsverkets hemsida.