Viktigt att tänka på fåglarna

Vår svenska kust är rik på fåglar – en källa till glädje för många av oss. Bra att känna till är att fåglar kan vara känsliga för störning, särskilt under häckningstid då de har ägg och ungar. Enligt svensk miljölagstiftning (Artskyddsförordningen) är det förbjudet att störa fåglar under deras häckning och självklart också förbjudet att plocka upp ägg eller ungar. Framförallt under perioden 1 april till 30 juni bör du som rör dig längs kusten vara uppmärksam på fåglar som visar oro genom att varna eller genom att bli närgångna i förhoppning att skrämma bort hot mot deras ägg/ungar (vissa kan t.o.m. bli aggressiva och attackera handgripligen!).

Upptäcker du ett bo eller en ruvande fågel, eller misstänker att du kommit för nära en boplats, bör du försiktigt lämna platsen så fort som möjligt. Även om ägg/ungar kan verka övergivna, återvänder någon av föräldrarna med största sannolikhet så fort du avlägsnat dig. Tänk också på att hundar kan vara ett ännu större hot än människor och att dessa inte får springa löst på känsliga platser. Tack för visad hänsyn mot fågellivet – det ökar både dina och andras möjligheter att njuta av det!

Text skriven av Daniel Bengtsson - Fågelskyddsansvarig på Sveriges Ornitologiska Förening & BirdLife Sverige.

Hitta kartor över skyddad natur

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur finns kartor över all skyddad natur i Sverige

Kartverktyget Skyddad Natur på Naturvårdsverkets webbplats >>

Läs mer om vad som gäller för den skyddade naturen i ditt län

Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen Dalarnas län

Länsstyrelsen Gotlands län

Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen Hallands län

Länsstyrelsen Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsen Norrbotten

Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Södermanlands län

Länsstyrelsen Uppsala län

Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen Västmanlands län

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Länsstyrelsen Örebro län

Länsstyrelsen Östergötland