Hero
forskola

Nominerade - Årets Hållbara Förskola

Sections

Stort grattis alla nominerade förskolor! På Hållbarhetsdagen den 11/11 kommer vinnaren att koras.

 

Backsippans förskola, Ronneby  

Motivering: För en Grön Flagg-resa där barnens intresse, engagemang och handlingskraft har bidragit till bevarande av biologisk mångfald i närområdet genom flera samarbeten med bland annat länsstyrelsen och en plantskola. Utöver biologisk mångfald har förskolan under sin hållbarhetsresa också arbetat med återvinning, kompostering och odling. Förskolan har även deltagit i ett projekt tillsammans med Dalarnas Högskola och Linköpings Universitet.  

 

Förskolan Ugglan, Linköping  

Motivering: För en Grön Flagg-resa där barnens intresse och nyfikenhet har styrt resan och innehållet. För ett hållbarhetsarbete där klimat och energi har varit i fokus och där barnen bland annat har arbetat med odling, återvinning och matsvinn. För deras fina spridning av deras arbete, bland annat genom att införa en bilfri dag för hela förskolan, och ett fint samarbete med en extern aktör där barnen har fått chansen att sprida sina kunskaper till allmänheten genom en utställning.  

 

Klöverstugans förskola, Svedala 

Motivering: För en Grön Flagg-resa som har inkluderat de tre dimensionerna av hållbar utveckling där barnen bland annat har fått möjligheten att både förstå hur viktigt det är med en bra hälsa såväl som att bevara den biologiska mångfalden. I arbetet med att skapa en hållbar förskolegård spred sig barnens tankar vidare till kommunen, som i sin tur ledde till ett samarbete för att öka den biologiska mångfalden på gården. Ett härligt exempel på handlingskraft och hur det kan leda till hållbara samarbeten!  

 

Källbackens förskola, Gävle  

Motivering: För en Grön Flagg-resa där förskolan har arbetat med flera hållbarhetsfrågor och de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Barnen har bland annat har fått lära sig mer om plast i haven, om vänskap och integritet samt varit med att skapa en skolträdgård i syfte att öka den biologiska mångfalden. Vid flera tillfällen har barnen visat på handlingskraft och engagemang samt spridit deras hållbarhetsarbete genom att skriva brev till andra förskolor och närliggande skola. Barnen har även visat på handlingskompetens genom att skapa en film för att sprida sina budskap till andra.  

 

Stella Nova Förskola i Hallonbergen AB, Sundbyberg  
 
Motivering: För en Grön Flagg-resa som har inneburit flera spännande samarbeten med både lokala och internationella aktörer. För barnens handlingskraft och lösningsförmåga, som har bidragit till att flera egna idéer har tagits tillvara på av fastighetsbolag, matbutik och i andra samarbetsprojekt. Barnen har med ett starkt engagemang och lösningsorienterat sätt arbetat med plast i havet, ängsmarker och återvinning. Barnen har bidragit till ett mer hållbart lokalt samhälle och deras hållbarhetsarbete innefattar även internationell spridning! 

 

Stort tack för allt engagerande och inspirerande arbete ni gör med #hållbarhetpåpschemat!

Stort grattis till alla nominerade!