Hero
grundskola

Nominerade - Årets hållbara grundskola

Sections

Stort grattis alla nominerade förskolor! På Hållbarhetsdagen den 11/11 kommer vinnaren att koras.

Apelgårdsskolan, Malmö   

Motivering: För en Grön Flagg-resa som har berört samtliga dimensioner av hållbar utveckling och för ett aktivt arbete med de Globala målen på skolan. Eleverna har spelat en central roll i utvecklingen av hållbarhetsarbetet och visat på härlig handlingskraft till exempel när de öppnade en egen klädesbutik med second hand-kläder för att uppmuntra till återbruk. Genom att anordna en utställning om sitt hållbarhetsarbete på Malmö Stadsbibliotek inspirerade eleverna andra till att leva mer hållbart. 

 

British Junior, Eskilstuna 

Motivering: För ett internationellt samarbete där skolan har deltagit i ett projekt tillsammans med andra länder i syfte att skapa en ökad medvetenhet om vattenbrist i världen samt hur man kan spara på vattenresurser. Eleverna har även fått designa loggan för detta projekt. För en Grön Flagg-resa där eleverna har arbetat med nedskräpningsfrågan, återbruk och återvinning och där skolans Grön Flagg-råd har arbetat aktivt och engagerat under resans gång.  

 

Gripsholmsskolan, Strängnäs
 
Motivering: För en Grön Flagg-resa där eleverna har arbetat med klimatförändringar, återvinning och nedskräpning. I arbetet med klimatet har skolan varit med i ett klimathack tillsammans med kommunen där eleverna fick chansen att göra sin röst hörd. För en hållbarhetsresa där eleverna har fått insikt i hur ett demokratiskt arbetssätt, handlingskraft och kunskap kan påverka såväl omgivningen som kommunen och skolans hållbarhetsarbete.  

 

Kunskapsskolan Trelleborg, Trelleborg

Motivering: För en Grön Flagg-resa som haft en tydlig utgångspunkt i de Globala målen och där eleverna har arbetat med flera hållbarhetsfrågor på ett inspirerande sätt. Eleverna har bland annat arbetat med klimatet, vattenkonsumtion, hydroponisk skolodling och återbruk. De har spridit sitt hållbarhetsarbete genom olika tävlingar från kommunen samt anordning av skolloppisar. Eleverna har även fokuserat på kulturveckor med syfte att få alla elever att känna sig trygga, oavsett bakgrund och könsidentiteter. För en hållbarhetsresa där elevrepresentanter även har fått möjlighet att samverka med andra nationella och internationella skolor kring hållbar utveckling.

 

Svandammsskolan, Nynäshamn 

Motivering: För en Grön Flagg-resa med starkt engagemang från hela skolan där eleverna visar på stor handlingskraft. Ett Grön Flagg-arbete som har stärkt samarbete och arbetsglädjen inom skolan och där arbete med de globala målen har fördjupats. Skolan har arbetat bland annat med återbruk, flyktingmottagning, rastverksamhet och att minska sitt matsvinn till en låg nivå. Eleverna har spridit sitt hållbarhetsarbete på flera olika sätt genom budskapsskyltar i närområdet, lokalmedia och kommunens sociala media samt ett filmprojekt med SVT. För en resa där elevernas delaktighet och inflytande finns med som en röd tråd.  

 

Stort tack för allt engagerande och inspirerande arbete ni gör med #hållbarhetpåpschemat!

Stort grattis till alla nominerade!