Hero
gymnasium

Nominerade - Årets hållbara gymnasium

Body

Stort grattis alla nominerade gymnasieskolor! Den 11/11 under Hållbarhetsdagen kommer vinnaren att koras. Du och din klass är väl oss på länk från Tekniska museet? Anmäl er till Hållbarhetsdagen här

Och de nominerade är.......

Sections

  • Öresundsgymnasiet Landskrona, Landskrona
    Motivering: För en inspirerande hållbarhetsresa som spänner över samtliga dimensioner av hållbar utveckling. Eleverna har spridit sin kunskap och lärt sig agera på lokal nivå för att nå en hållbar framtid på global nivå. Eleverna visade på stor handlingskompetens då de bland annat anordnade en tävling på sociala medier på olika språk för att få igång skräpplockaraktiviteter. Eleverna har även deltagit aktivt i olika miljökonferenser.
  • Nicolaiskolan, Helsingborg
    Motivering: För en hållbarhetsresa med kopplingar till samtliga hållbarhetsdimensioner. För skolans aktiva arbete för att verka mer cirkulärt och bryta konsumtionsmönster som finns i oss människor och samhället i stort. För det stora elevengagemanget på skolan och där skolans hållbarhetsråd ständigt bidragit med nya inslag och aktiviteter knutet till hållbar utveckling, såsom skräpplockning, insamling av pantburkar och matsvinnskampanjer.
  • Gymnasiesärskolan, Gävle
    Motivering: För en första hållbarhetsresa med Grön Flagg som bjöd på såväl inspiration, samarbete och kontakt med närsamhället som handlingskraft hos eleverna. Resan har fina kopplingar till de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Eleverna har bland annat arbetat för att minska matsvinnet, skänkt överbliven mat till det lokala initiativet "Matakuten”, kritiskt granskat sopsorteringen på praktikplatser samt sett över skolans egna möjligheter till hållbar källsortering på skolan.