Hero
gymnasium

Nominerade - Årets hållbara gymnasium

Sections

Stort grattis alla nominerade förskolor! På Hållbarhetsdagen den 11/11 kommer vinnaren att koras.

Almåsgymnasiet, Borås  

Motivering: För en Grön Flagg-resa där respektive program har arbetat med en eller flera hållbarhetsfrågor, bland annat hållbar konsumtion, biologisk mångfald, hållbar turism, jämställdhetsfrågor och kemikalier. Skolan har även varit med i ett forskningsprojekt tillsammans med Högskolan i Borås. För en hållbarhetsresa där eleverna varit drivande i Grön Flagg-arbetet och där eleverna fått goda kunskaper för att kunna göra hållbara val i sina framtida yrken.  
 

Kunskapsgymnasiet Göteborg, Göteborg

Motivering: För en Grön Flagg-resa där eleverna har fått arbeta med flera olika hållbarhetsfrågor såsom matsvinn, nedskräpning och teknisk innovation. Alltid med en medvetenhet om att inkludera de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Genom ett samarbete med kökspersonal och matleverantör lyckades skolan halvera sitt matsvinn under sin Grön Flagg-resa. För ett hållbarhetsråd på skolan som har visat på såväl handlingskraft som engagemang.   
 

Öresundsgymnasiet Landskrona, Landskrona 

Motivering: För en Grön Flagg-resa där det genomgående har funnits ett internationellt perspektiv och där eleverna har spridit information om hållbar utveckling till flera länder. Skolan har även deltagit i en internationell miljökonferens, en digital kurs och en utmaning tillsammans med SLU. Eleverna har på ett engagerat och handlingskraftigt sätt arbetat med flera hållbarhetsfrågor, bland annat ett fortsatt arbete för att minska matsvinnet, miljömärkningar, plast och nedskräpning.  

 

Stort tack för allt engagerande och inspirerande arbete ni gör med #hållbarhetpåpschemat!

Stort grattis till alla nominerade!