Hero
Foto: Mattias Sannerholm

Nytt pilotprojekt - Skräpfri holk

Body

Tillsammans med BirdLife Sverige vill Håll Sverige Rent undersöka om fåglar som häckar i holk använder skräp under sitt bobygge.  

Håll Sverige Rent har mätt skräp i städer och på stränder i många år – nu vill vi veta mer om vad som finns i vår svenska natur. Vi har sedan länge varit medvetna om hur fågel påverkas negativt av mänsklig nedskräpning genom bland annat insnärjning och att skräp hamnar i deras magar. Vi vill bredda vår kunskapsbank ytterligare kring kopplingarna mellan fåglar och nedskräpningsproblematiken genom pilotprojektet Skräpfri holk. 

Genom att ta hjälp av alla fågelentusiaster runt om i landet hoppas vi kunna få en bild av hur utbrett det är med skräp i fågelholkar. Vi har kunnat se att sjöfågel använder sig av plastföremål vid bobygge men saknar kunskap om det är lika vanligt förekommande hos holkhäckande fåglar. Vi vill nu, inom ett pilotprojekt, samla ytterligare information kring skräpets påverkan på landlevande fåglar. Vid den årliga holkstädningen gås bomaterialet igenom och avvikelser såsom skräp dokumenteras gärna med hjälp av foton men också genom att fylla i ett enkelt protokoll. 

Klicka på länken nedan få tillgång till protokoll samt vidare instruktioner kring rapporteringen:

https://hallsverigerent.typeform.com/holkinventering

Foto: Mattias Sannerholm