Hero
Två personer gör en skräpmätning vid bygge.

Så mycket skräp finns vid byggen

Body

Byggsektorn använder cirka 20 procent av all plast som konsumeras inom EU, bland annat i form av rör, dörr- och fönsterprofiler, isolering, fog och plastförstärkt betong. Vid byggnation, renovering och rivning genereras plastavfall av olika slag som vid bristande hantering kan leda till nedskräpning och hamna i miljön. 

2020 gjorde vi en pilotstudie av nedskräpning vid nybyggen på uppdrag av Stockholms stad. Mätningarna visade att cellplast och plastemballage var det vanligaste skräpet.

Under juni till september 2021 fortsatte mätningarna, då undersöktes närområdet utanför 47 nybyggen i Stockholms stad. Baserat på resultaten från pilotstudien beslutades att endast ha tre kategorier i skräpprotokollet vid mätningarna 2021; plastemballage, cellplast och övrigt plastskräp.  

Resultaten visar hur mycket byggskräp av plast från pågående nybyggnationer av bostäder som finns i staden vid en slumpmässigt vald dag under perioden. 

Sections

Skräpet i siffror

Totalt hittades 6132 skräpföremål av plast utanför de 47 byggen som mättes. Det motsvarar 33 kilo plast eller drygt 3400 liter

Skräpet i närmiljön hinner spridas och fragmenteras

I rapporten listas olika osäkerhetskällor som kan ha påverkat resultaten. Ett exempel är att det är praktiskt omöjligt att räkna alla små bitar från söndervittrad cellplast som ibland hittades i närheten av byggena.