Hero
Elev på barn- och fritidsprogrammet i Nyköping

Skräpplockning på schemat - på Barn- och fritidsprogrammet

Sections

Hur kommer det sig att ni vill delta i skräpplockardagarna?

Har ni tidigare deltagit? Hur gick det?

Kan skräpplockardagarna bidra till er verksamhet? Hur?

Vad säger ungdomarna om att delta i skräpplockardagarna?

På vilket sätt tror du att eleverna kan ha användning för Skräpplockardagarna i framtiden?