Hero
Emil Samnegård (MP), ledamot i kommunfullmäktige i Trelleborg.

Trelleborg inför fimpförbud: ”Vill skapa en norm”

Body

Intervju med Emil Samnegård (MP), ledamot i kommunfullmäktige i Trelleborg, som 2018 tog initiativ till ett ”fimpförbud” i kommunen. 2021 klubbades förslaget igenom fullmäktige och ligger nu på granskning hos Länsstyrelsen.Vad är det Trelleborg har gjort?

– Vi har lagt till fimpar och snus i listan över skräpföremål som inte är tillåtna att skräpa ner med på offentlig plats i kommunen. Tidigare har saker som engångsgrillar, matförpackningar och annat vanligt skräp omfattats. Men eftersom vi ser en så stor mängd fimpar på marken och att den överväldigande majoriteten av medborgarna är positiva till ett förbud, har vi valt att även inkludera dem i de lokala ordningsföreskrifterna.Men i lagen är det ju redan i dag förbjudet, men inte straffbart att slänga mindre skräp på marken. Hur ser ni att det här kan förändra på det?

– Våra lagar ska vara tidsenliga och när fimpar är vårt vanligaste skräp tycker vi att lagen behöver utmanas när den inte omfattar fimpar på riktigt. I just den här frågan är också den stora majoriteten av medborgarna positiva och det behöver lagstiftare ta hänsyn till när man utformar lagar. Därför tror jag att Länsstyrelsen kommer att godkänna det här förslaget.Vilken effekt tror ni att det här kan komma att få i Trelleborg?

– Det behöver vara tydligt för alla vad som är okej och inte okej. Vi vet att de allra flesta svenskar vill följa de lagar och regler som finns. Så vi tror att det här kommer att hjälpa till att skapa en norm i samhället att det inte är okej att kasta fimpar och snus på marken.Är det här något ni tror att fler kommuner kommer att försöka införa?

– Jag hoppas det. För det skickar en tydlig signal både till medborgarna och till rikspolitikerna att det här är en fråga som är viktig. Nu har vi i Trelleborg gått före och jag hoppas att fler följer efter så att vi får bort vårt vanligaste skräp, fimpen, från våra gator och parker.Nu finns det ett förslag på riksnivå att göra det straffbart att slänga även mindre skräp som fimpar och snus på marken, vad tycker du om det?

– Det är väldigt bra att det görs något. Det kommer förhoppningsvis leda till att det blir mindre skräp.