Hero
Fylld soptunna vid strand. Foto: Emma Grann

Nu lanserar vi Åtgärdsguiden!

Body

Håll Sverige Rents Åtgärdsguide är framtagen för aktörer som vill minska och förebygga nedskräpning i havet, naturen och staden. 

 

Sections

I Åtgärdsguiden har vi samlat flertal effektiva åtgärder för dig som vill minska eller förebygga nedskräpning i havet, naturen eller staden - allt från fimpomater och folierade papperskorgar till skräpmätningar och skräpdyk. Aldrig har det varit så enkelt att bidra till minskad nedskräpning!

Det är viktigt att utveckla en genomtänkt strategi mot nedskräpning. Håll Sverige Rent har stor erfarenhet av processtöd och kan därför vara till hjälp i val av åtgärd och konkreta insatser som baseras på den lokala problembilden och lokala förutsättningar. Mätningar av åtgärdernas effekter är en viktig del av strategiutvecklingen och visar ofta på betydelsen av att kombinera flera olika åtgärder. Stöd för strategiutveckling erbjuds i medlemskapen Håll Sverige Rents kommunnätverk, Håll Sverige Rents nätverk Skräpfria kvarter samt Håll Sverige Rents företagssamarbeten.