Hero
Hög med använda engångsmuggar

Ny beräkning: Svenskarna använder en miljard engångsmuggar varje år

Body

Varje år använder vi svenskar uppskattningsvis mellan en halv och en miljard engångsmuggar. Men engångsmuggen är klart sämre för klimatet än en flergångsmugg. Det visar en ny livscykelanalys som gjorts på uppdrag av Håll Sverige Rent.

– Studien visar att engångsmuggen är betydligt sämre för miljön än flergångsmuggen. Genom att använda flergångsmuggar kan vi alla bidra till att minska vår klimatpåverkan och samtidigt minska risken för att plasten från engångsmuggarna hamnar i havet, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent.

Varje år används mellan 500 och 1 000 miljoner engångsmuggar i Sverige. Det visar en ny livscykelanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Håll Sverige Rent. Det motsvarar 50–100 engångsmuggar per person och år. Siffrorna bygger på statistik från import och försäljning av engångsartiklar, men ska ses som en grov uppskattning, eftersom ingen vet det exakta antalet. I begreppet engångsmugg ingår även pappersbägare för glass och plocksallad.

– Muggar och engångsförpackningar som vi bara använder en kort stund innan de slängs bort riskerar att hamna i våra hav, där de kanske aldrig försvinner. I dag hittar man plast i havet som kan dateras ända tillbaka till 1960-talet. Fortsätter vi som nu finns det risk att det finns mer plast än fisk i haven redan år 2050, säger Johanna Ragnartz.

Studien från IVL har jämfört tre olika engångsmuggar med en termosmugg av rostfritt stål och en flergångsmugg tillverkad av bambu och beräknat deras miljöpåverkan, från råvara till avfall. Den visar att klimatpåverkan från konsumtion av kaffe på språng minskar om man använder en flergångsmugg istället för engångsmugg.

Bambumuggen behöver användas omkring 15 gånger och termosmuggen cirka 45 gånger för att det ska löna sig klimatmässigt, jämfört med engångsmuggen. Det innebär att om man dricker kaffe på språng tre gånger i veckan behöver bambumuggen användas i ungefär fem veckor och termosmuggen i cirka 15 veckor.

– Plast i haven är ett av vår tids största miljöproblem och det mesta av skräpet kommer från land. Det enda sättet att stoppa nedskräpningen är att alla slutar skräpa ner. Ett enkelt sätt att dra sitt strå till stacken är att använda flergångsmugg, säger Johanna Ragnartz.

Sections

Fakta: Uppemot en miljard engångsmuggar årligen