Hero
Två skräpplockare i Rinkeby under Håll Sverige Rent-dagen 2020

Skräpigt tänkt, regeringen!

Body

Håll Sverige Rent har i tre år arbetat på uppdrag av regeringen med nationella informationskampanjer för att förebygga nedskräpning. Från årsskiftet tas pengarna för det arbetet bort. ”Det är oroväckande särskilt som människor i år har hittat ut i naturen och tagit med sig nedskräpningen dit”, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Under åren 2018, 2019 och 2020 har Håll Sverige Rent haft ett särskilt regeringsuppdrag tillsammans med Naturvårdsverket för att arbeta förebyggande mot nedskräpning. Arbetet har lett till stora informationskampanjer med målet att höja kunskapsnivån och ändra attityder och beteenden bland allmänheten.

De effektmätningar som har genomförts och redovisats för myndigheterna visar att kampanjerna har varit framgångsrika och att allmänheten har fått en bättre kunskap om nedskräpningens negativa effekter. Särskilt unga mellan 18-29 år har påverkats av kampanjerna. Andelen som ser nedskräpning som ett problem ökade med 11 procentenheter mellan 2018-2019. Andelen unga som anser sig ha hög kunskap om nedskräpningens effekter ökade med 6 procentenheter.

Sections