Hero
Skräp längs ett staket

Nu släpps Skräprapporten 2023

Body

Den 15 september lanserades Håll Sverige Rents årliga Skräprapport. I Skräprapporten samlar vi den senaste statistiken och fakta rörande nedskräpningen i Sverige. Rapporten bygger på en undersökning som Novus har utfört på uppdrag av Håll Sverige Rent. 

Läs Skräprapporten 2023

Här är några höjdpunkter ur rapporten:

En av tio har skräpat ner senaste året. En minskning från 23 procent 2018.

2018 svarade nästan var fjärde person att de hade skräpat ner det senaste året. Och det har minskat för varje år vi undersökt frågan. Oavsett om färre personer faktiskt skräpar nu jämfört med för fem år sedan, eller om det handlar om att det har blivit mer tabu att erkänna sin nedskräpning, så är det ett tecken på att en norm- eller beteendeförändring är i gång. Se mer på sida 3 i rapporten.

Skräpets påverkan på otrygghet och trivsel ökar.

En statistisk säkerställd uppgång kan i år ses på frågan om vilka konsekvenser man anser är allvarligast. Fler än någonsin tycker att nedskräpningen skapar otrivsel och ser fult ut. Eftersom respondenterna enbart har fått välja tre alternativ, så ser man motsvarande säkerställda nedgångar på ett antal andra svarsalternativ som att nedskräpningen: skapar globala miljöproblem, påverkar hälsan hos djur och påverkar hälsan hos människor. Den vardagsnära känslan att nedskräpning är otrevligt och påverkar uppfattningen av ens närområde är i dag allt viktigare. Siffrorna kan även tyda på att man uppfattar att nedskräpningen är något som går att göra något åt. Se mer på sida 8 i rapporten.

Så mycket skräp finns på en yta stor som Sergels Torg.

Håll Sverige Rent genomför skräpmätningar i stadsmiljö på uppdrag av många kommuner. För att få en bild av hur skräpsituationen ser ut har vi tagit fram en illustration av hur mycket skräp som finns på en yta stor som Sergels Torg. Bland annat finns här 543 fimpar och 186 snusprillor. Se mer på sida 10 i rapporten.