Hero
Arets hallbara grundskola 2022

Årets hållbara grundskola 2022

Sections

Svandammsskolan, Nynäshamn

Motivering: För en Grön Flagg-resa med starkt engagemang från hela skolan där eleverna visar på stor handlingskraft. Ett Grön Flagg-arbete som har stärkt samarbete och arbetsglädjen inom skolan och där arbete med de globala målen har fördjupats. Skolan har arbetat bland annat med återbruk, flyktingmottagning, rastverksamhet och att minska sitt matsvinn till en låg nivå. Eleverna har spridit sitt hållbarhetsarbete på flera olika sätt genom budskapsskyltar i närområdet, lokalmedia och kommunens sociala media samt ett filmprojekt med SVT. För en resa där elevernas delaktighet och inflytande finns med som en röd tråd.  

Läs mer och inspireras av Svandammsskolans fina arbete här.

Stort grattis till vinnare av Årets hållbara grundskola 2022!