Hero
Glada barn

Årets hållbara skolor är korade!

Sections

Årets hållbara förskola 2023: Geijer förskola, Sundsvall

Motivering

Förskolans arbete med Grön Flagg har utmärkt sig genom att verkligen låta barnen vara ägare av sitt hållbarhetsarbete. De har byggt kunskap tillsammans och barnen har fått möjligheter att visa på handlingskompetens. Förskolan har blandat annat samarbetat med kommunen, vårdnadshavare, externa föerläsare och haft ett globalt perspektiv. I sitt Grön Flagg-arbete har de arbetat med ekosystem och biologisk mångfald, hållbar vattenanvändning samt vikten av vila och återhämtning. 

 

Årets hållbara grundskola 2023: Svandammsskolan, Nynäshamn

Motivering

Skolans Grön Flagg-arbete har varit meningsfullt för både elever och vuxna och har genomsyrat en verklig samhällspåverkan där eleverna har spelat en aktiv roll. Tillsammans har de utvecklat sitt arbete med lärande för hållbar utveckling. I sin Grön Flagg-resa har de samarbetet med externa aktörer och de har spridit sitt hållbarhetsarbete både lokalt och globalt. De har arbetat med återvinning, återbruk och skräpplockning. De har även jobbat aktivt med att öka den fysiska aktiviteten och med nudging för att påverka olika beteenden.  

 

Årets hållbara gymnasium 2023: Almåsgymnasiet, Borås

Motivering

Gymnasieskolan har visat på ett mycket inspirerande hållbarhetsarbete. De har kopplat ihop viktiga hållbarhetsfrågor med de olika programmen för att belysa hur de hänger ihop med olika yrken. Eleverna har varit delaktiga och visat på stort engagemang. De har också jobbat aktivt med att skapa en hållbar klassresa, tagit fram aktiviteter för förskolebarn, arrangerat en popup-butik för Internationella klädbytardagen och arbetat med matsvinn och hållbar konsumtion. Eleverna har även gjort studiebesök, samarbetat med externa företag och spridit sitt arbete externt.  

Nyfiken på Grön Flagg?