Hero
Strandskräp

Från strandskräp till mikroplast

Body

Forskningsprojektet Från strandskräp till mikroplast drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med RISE och Havets Hus i Lysekil. Projektet undersöker vad som händer med all plast som flyter iland på våra stränder. Den karga miljön på stränderna gynnar troligen relativt snabb nedbrytning och sönderfördelning av större plastskräp till mikroplast genom att de utsätts för UV-ljus, temperaturväxlingar och vågkrafter, även om de drivande krafterna kan variera stort mellan platser och årstider.

Syftet med detta forskningsprojekt är att förstå hur plastskräpet bryts ner till mikoplast på stränderna, var i miljön plastpartiklarna hamnar och hur skräpet påverkar djur som lever i strandzonen och grunda havsvikar. För att kunna svara på detta undersöks hur olika plastskräp som placerats ut på stränder bryts ner i fält över tid, men också förekomst av plast och mikroplast på nedskräpade stränder på svenska västkusten. I kontrollerade laboratorieexperiment simuleras hur olika vågkrafter, strömförhållanden och bottenmiljöer påverkar hur plastskräp bryts ner och sönderfaller, samt plastpartiklarnas transport ut från stränderna. Dessutom undersöks hur plastpartiklarna påverkas av inre processer då de passerar genom mag- och tarmkanalen hos olika ryggradslösa djur som lever i strandzonen. För att undersöka miljörisken med strandskräp mäts också urlakning av skadliga tillsatsämnen i plasterna, s.k. additiv, samt hur dessa ansamlas i djuren.

Resultaten från projektet kommer att bidra till att bedöma strandskräpets betydelse som källa för mikroplast och vilken risk de utgör. Resultaten kan också användas för att förutsäga var i miljön mikroplasterna hamnar. Detta är kunskap som är viktig för att kunna fatta välgrundade beslut inom kustförvaltning, t.ex. angående strandstädningsinsatser.

Fakta om projektet

  • Fullständigt projektnamn: Från strandskräp till mikroplast: Fragmenteringsprocesser, transport och effekter av plastskräp på stränder och i grunda, kustnära ekosystem
  • Samarbetspartners: RISE, Havets Hus i Lysekil AB
  • Referensgrupp: Håll Sverige Rent, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Vä Götaland

Läs mer om projektet på IVLs hemsida här »

Sections
Image
Strandskräp