Hero
Friluftsfrämjandet Värmdo

Friluftsfrämjandet Värmdo lär barn om skräp i naturen under Håll Sverige Rent-dagen

Sections

Varför har ni valt att vara med på Håll Sverige Rent-dagen?

Friluftsfrämjandet värnar om naturen och det vill vi visa på med att skapa en dag tillsammans med Håll Sverige Rent. I våra barngrupper, Familjemulle, så har vi en träff som handlar om allemansrätt och nedskräpning. Så denna termin passar vi på att göra det 18 september.  

Vad är fördelarna med att plocka skräp? 

Att vi städar naturen och hjälper naturen och djurlivet med att få en ren miljö. Barnen är väldigt medvetna om att det inte ska slängas skräp och frågar ofta varför det då är skräp i naturen. Varför förstår inte vuxna det?  

Vad planerar ni att göra på Håll Sverige Rent-dagen?  

Vi kommer träffas och prata om nedskräpning, allemansrätten och sedan plocka skräp tillsammans. Har vi tur kommer Skräptanten på besök! Skräptanten är en figur inom Friluftsfrämjandet som visar för barnen hur vi inte ska göra och som barnen lär hur vi ska göra med skräp och att det är farligt för naturen. Vi kommer ha gosedjur som fastnat och farit illa på olika sätt av skräp som vi pratar utifrån och sedan plåstrar om.  

Har ni några tips till andra föreningar och organisationer om vad man göra på dagen, förutom skräpplockningen såklart?  

Gör en tipspromenad om skräp, hur ska det sorteras, nedbrytningstid etc. Är det barn med, sortera tillsammans på återvinningen för plats, papp etc.