Hero
Några fimpar och en engångsmugg i plast ligger på marken

Kostnader för skräp och avfall inom bostadsområden

Body

Kostnader för att hantera skräp och avfall är höga, men det finns samtidigt begränsad insyn i vad som driver kostnaderna och varför vissa bostadsområden har högre kostnader än andra. Känner ni igen beskrivningen? Tillsammans med Hyresbostäder i Norrköping, Rikshem, Uppsalahem, och Viktoriahem började vi grotta i dessa kostnader och med stöd från Ramboll har vi nu utvecklat en kostnadsmodell för skräp och avfall. I kostnadsmodellen ingår både direkta och indirekta kostnader samt tre avfallskategorier – skräp, hushållsavfall och grovavfall. Syftet är att underlätta för bostadsbolag att identifiera vilka faktorer som driver kostnaderna, bidra till att utveckla effektiva strategier för att minska nedskräpningen och därmed även minska kostnaderna för nedskräpning.  Är ni nyfikna på hur det ser ut i era områden? Välkomna att höra av er!