Hero
Kille dricker ur en flergångsmugg i bambu.

Rabatt på kaffe leder till minskad användning av engångsmuggar

Sections

Varje år använder vi svenskar uppskattningsvis mellan en halv och en miljard engångsmuggar. I kampanjen Hej då engångsmugg vill vi ändra på det. Engångsmuggen är till stor del gjord av papper, men har en insida av plast för att göra muggen tät.

– Muggar och engångsförpackningar som vi bara använder en kort stund innan de slängs bort riskerar att hamna i våra hav, där de kanske aldrig försvinner. I dag hittar man plast i havet som kan dateras ända tillbaka till 1960-talet. Fortsätter vi som nu finns det risk att det finns mer plast än fisk i haven redan år 2050, säger Johanna Ragnartz, VD på Håll Sverige Rent.

Kampanjen startade 2018 och är finansierad av Postkodlotteriet. Som en del i Hej då engångsmugg samarbetar Håll Sverige Rent med Reitan Convenience Sweden AB (RCS), som är franchisegivare åt kedjorna Pressbyrån och 7-Eleven i Sverige. 

En sko med kaffe i ur Pressbyråns reklamfilm för kafferabatt

De kunder som har med sig en egen kaffemugg till Pressbyrån eller 7-Eleven får en rabatt på 3 kronor per kaffe. Målet är att minska förbrukningen med 5% totalt under 2019 och det målet ser nu ut att nås i butiker med studentnära lägen där minskningen fram till september var 5,67%. I hela riket var minskningen 1,55%, vilket om trenden håller i sig året ut skulle betyda en minskning på 150 000 engångsmuggar från april till årsskiftet.

– Vi är nöjda med resultatet och hoppas att trenden fortsätter i rätt riktning. Miljörabatten är en del i vårt förbättrade miljötänk och vittnar om att kunderna uppskattar erbjudandet. Parallellt med rabatten har vi också infört en ny engångsmugg med lägre klimatpåverkan än den som använts tidigare, säger Lennart Schultz, kommunikationschef på RCS.

Läs gärna mer i vår kopprapport "Lika mycket kaffe men färre muggar". Där sammanfattar vi översiktligt läget kring engångsmuggen utifrån miljö, omvärld, lagstiftning, konsumentbeteenden och attityder. Du kan också läsa mer om pilotprojektet där Pressbyrån & 7-Eleven gett rabatt till kunder med egen mugg. Tillsammans med Pricerunner har vi också utsett de bästa flergångsmuggarna, utifrån konsumentperspektivet.