Hero
galleri konferenstalare

Nu kan du se hela Nedskräpningsveckan 2020

30 november - 4 december, 10:00 - 11:30.

Nu finns nedskräpningsveckan att se för alla som inte kunde delta live. Kika igenom de över 30 programpunkterna längre ned och ta del av sändningarna i efterhand.

Till alla sändningar
Tid
Varje dag mellan 10:00 - 11:30 från måndag 30 november till fredag 4 december.
Sections

Ta del av alla sändningar

För första gången i Håll Sverige Rents historia var årets upplaga av konferensen helt digital. Vi kallade den för nedskräpningsveckan. I år fokuserade vi särskilt på kommunernas utmaningar när det kommer till nedskräpning, men med över 30 programpunkter fanns det något för de flesta. Se alla programpunkter längre ned. Här nedan kan du ta del av alla sändningar i efterhand.

Se måndagens sändning

Se tisdagens sändning

Se onsdagens sändning

Se torsdagens sändning

Se fredagens sändning

Några av höjdpunkterna

Peter Esaiasson pratar tillit & trygghet utan skräp

Peter Esaiasson_600x500

Känslan av trivsel och trygghet på en plats påverkas av en mängd olika saker, däribland hur nedskräpad platsen är. Ett nedskräpat bostadsområde minskar även invånarnas tillit till samhället och till varandra. Skräp är alltså en del av problemet, men det kan också vara en del av lösningen. Hur kan kommuner och bostadsbolag ta sig an utmaningen? 

Peter Esaiasson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Nudging i praktiken: Så gör du det lätt att göra rätt

Linda_600x500

Nudging handlar om att med hjälp av psykologi, design och beteendeekonomi designa valsituationer som gör det lätt att göra lätt. I denna föreläsning får en speeddejt med hur du kan arbeta med nudging i praktiken för att systematiskt skapa hållbara beteenden.

Linda är beteendestrateg och medgrundare av Beteendelabbet.

Se Lindas presentation »

600 sekunder om medborgare & engagemang

Fredrik Torberger_600x500

I sitt dagliga arbete spanar Fredrik kring framtiden för bland annat kommuner. Under tio intensiva minuter delar Fredrik med sig av spaningar kring medborgarnas engagemang och kommuners roll i det framtida samhällskontraktet.

Fredrik Torberger är framtidsstrateg och ledare för Kairos Futures team Citizens & Societies. 

Programmet dag för dag

Måndag: Fimpen. Tisdag: Sjöar och hav. Onsdag: Trygghet, tillit och återvinning. Torsdag: Engagemang. Fredag: Framtiden.

Se detaljerat program dag för dag nedan.

Måndag 30 november

Introduktion till dagens tema: Fimpen

Under måndagen fokuserar vi helt och hållet på fimparna. Det slängs nämligen runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. I de skräpmätningar som gjordes i större tätorter 2019 stod fimparna för 65% av allt skräp. Hur ska vi komma tillrätta med fimparna? Vilka åtgärder får effekt? Går det att nudga bort fimparna?

Klockan 10:06. Hur arbetar Södertälje kommun för att få bort fimparna?

Tomas Thernström, Avfallssamordnare, Södertälje kommun

Tomas Thernström, avfallssamordnare i Södertälje, en kommun som mellan 2018 och 2019 nästan halverade antalet fimpar, berättar mer om deras arbete. Södertälje var den kommun som hade störst minskning av skräp (i sin stadskärna) i Håll Sverige Rents skräpmätning år 2019.

Kontaktuppgifter till Tomas: Tomas.Thernstrom@sodertalje.se

Klockan 10:18. Lyckade (och mindre lyckade) åtgärder mot fimparna i Göteborgs stad

Ulrika Barkman, Planeringsledare, Park- och naturförvaltning, Göteborgs stad

 

 

Klockan 10.32. Nudging i praktiken: Så gör du det lätt att göra rätt

Linda Lindström, Beteendestrateg, medgrundare Beteendelabbet

Nudging handlar om att med hjälp av psykologi,design och beteendeekonomi designa valsituationer som gör det lätt att göra lätt. I denna föreläsning får en speeddejt med hur du kan arbeta med nudging i praktiken för att systematiskt skapa hållbara beteenden.

Kontaktuppgifter till Linda: linda@beteendelabbet.se

Klockan 10.48. Samtal med två tobaksbolag

Anette Rosengren, Philip Morris och Sara Sillén, Japan Tobacco International (JTI)

Fickaskkoppar, pant, tydliga släckplattor och stickers på marken som visar var fimpen ska slängas. Detta är några exempel på vad som görs för att minska fimparna på marken och i haven. Följ med på ett spännande samtal där vi får en inblick i vad företagen gör på kort och lång sikt för att vi ska fimpa rätt.

 

Klockan 11.04. Malmös fimpzoner – hur har det gått?

Sverker Haraldsson, Projektledare, Utvecklingsenheten Offentlig miljö, Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad

Införandet av fimpzoner var en av de åtgärder som Malmö stad genomförde när den nya lagen om rökförbud började gälla den 1 juli 2019. På test infördes så kallade fimpzoner på fyra platser i staden, samlingspunkter som skulle göra det lättare för rökare att göra rätt och slänga sin fimp på rätt plats. Testet utfördes under 2020 med ytterligare sju fimpzoner. Sverker Haraldsson berättar hur projektet fortlöpt, samt vilka lärdomar det medfört. Vad har fungerat bra och vad kan göras bättre?

Kontaktuppgifter till Sverker: sverker.haraldsson@malmo.se

Klockan 11.16. Därför är det viktigt att räkna fimpar

Sofia Hellström, Bitr. verksamhetsutvecklare område mätningar, Håll Sverige Rent

Sedan 2007 har Håll Sverige rent arbetat med olika metoder för att mäta skräp i kommuner. Vi berättar om varför det är viktigt att mäta skräp och hur de kan hjälpa till att minska nedskräpningen. Ni får också ta den av resultat från den nationella mätningen som genomfördes i somras.

 

Tisdag 1 december

Introduktion till dagens tema: Sjöar och hav

Under tisdagen riktar vi fokus mot nedskräpningen av våra sjöar och hav. Det årliga flödet av plast ut i världens hav beräknas tredubblas till år 2040. Det slår en expertgrupp fast i en banbrytande rapport, Breaking the plastic wave. Men man pekar också på att om rätt beslut fattas i dag kan plastflödet istället minska med upp till 80 procent. Den här dagen fokuserar vi på åtgärder som kan minska mängden skräp i våra sjöar, hav och vattendrag. 

Klockan 10:05. 10 minuter om marin nedskräpning och senaste nytt i frågan

Eva Blidberg, Marinbiolog och sakkunnig, Håll Sverige Rent

Klockan 10:14. Från källa till åtgärd – Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast

Maria Azzopardi, projektledare, kemikaliecentrum, miljöförvaltningen, Stockholms stad

Klockan 10:25. Vad hamnar i Fyrisån - och hur blir vi av med det?

Teresia Lindberg & Anna Nematbakhsh, Projektledare minskad nedskräpning, Uppsala kommun

Klockan 10.37. Barn och ungdomar minskar mängden skräp i dagvattnet

Maria Isaksson, VA-utredare & miljöpedagog, Nacka vatten och avfall

Klockan 10:48. Havet börjar här – dagvattenkampanj i Skåne

Anna Troedsson, Kommunikatör, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

Klockan 10:56. Strandstädarkartan – verktyg för samarbete

Florina Lachmann, Projektledare strandstädning, Västkuststiftelsen

Klockan 11:06. Västerviks kommun har satt skräpet på kartan

Maria Kappling, Naturumföreståndare, Västervik

Västervik har mycket på gång för att hindra skräpet från att hamna i Östersjön. Genom BLASTIC har de kartlagt skräpets källor och spridningsvägar och med hjälp av små medel, samarbeten och återkoppling uppmuntras egeninsatser och lokala städinitiativ. Maria berättar mer om hur skräp engagerar och ger energi.

Kontaktuppgifter till Maria: maria.kappling@vastervik.se

Klockan 11:17. Vad hittar man för skräp på badplatsen?

Ann Thorén & Paulina Luedtke, Sysav (Sydskånes avfallsaktiebolag)

Onsdag 2 december

Introduktion till dagens tema: Trygghet, tillit och återvinning

Under onsdagen fokuserar vi på hur trygghet, tillit och återvinning hänger ihop. Det finns många anledningar att jobba för minskad nedskräpning och många sätt att ta sig an problemen. Den här dagen fokuserar vi på nedskräpningens koppling till trygghet och tillit. Samt hur man kan öka tryggheten genom att jobba med medborgardialog, platssamverkan och infrastruktur. Bland talarna finns bland annat forskare och representanter från kommuner och bostadsbolag. 

Klockan 10:06. Tillit och trygghet utan skräp

Peter Esaiasson, Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Känslan av trivsel och trygghet på en plats påverkas av en mängd olika saker, däribland hur nedskräpad platsen är. Ett nedskräpat bostadsområde minskar även invånarnas tillit till samhället och till varandra. Skräp är alltså en del av problemet, men det kan också vara en del av lösningen för att nå ett mer tillitsfullt lokalsamhälle. Det är en konkret fråga och något som syns varje dag. Hur kan kommuner och bostadsbolag ta sig an utmaningen? 

Du hittar livesändningen överst på denna sidan när det är dags.

Klockan 10:26. Qvinna i Botkyrka - en jämställdhetssatsning och ett trygghetsarbete

Susanne Axelsson Heldring, HR-chef, Botkyrkabyggen

Jämställdhetssatsningen Qvinna i Botkyrka leder till ökad trygghet i våra utsatta områden. Vi hjälper arbetslösa kvinnor med utländsk härkomst som bor i våra hus komma ut i arbetslivet och få egen försörjning och bli självständig. Kvinnorna sköter all städning i våra trapphus vilket leder till att våra områden blir renare och förstörelsen minskar. Arbetet består bland annat av att se över utemiljön i området vilket medför att de med hjälp av sin lokala förankring verkar som ambassadörer och skapar trygghet och trivsel i området.

Kontaktuppgifter till Susanne: Susanne.Axelsson@botkyrkabyggen.se

Du hittar livesändningen överst på denna sidan när det är dags.

Klockan 10:38. Trygghetsundersökning och medborgardialog i Karlstad kommun

Linda Keller, Verksamhetsutvecklare Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad kommun

För att få en bättre bild av vilka platser som Karlstadsborna upplever som otrygga och varför genomförde Karlstad kommun en trygghetsundersökning under vintern 2018. Man fick in 5592 synpunkter och resultatet används som ett underlag för skötsel och utveckling av utemiljön i kommunen. Linda Keller från Karlstad kommun berättar mer om tillvägagångssättet.

Kontaktuppgifter till Linda: linda.keller@karlstad.se

Du hittar livesändningen överst på denna sidan när det är dags.

Klockan 10:50. Platssamverkan för säkrare och tryggare offentliga miljöer

Erika Sjöqvist, Kulturgeograf / Stadsplanerare, Stiftelsen Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige driver Nationellt Kunskapscentrum för Platssamverkan med syfte att samla kunskap om hur platssamverkan kan bedrivas samt ge stöd och råd till aktörer som vill starta och driva platssamverkan. Genom platssamverkan kan offentliga och privata aktörer tillsammans verka för att säkerheten och tryggheten på en plats ökar. Erika Sjöqvist berättar om hur livskvalitetsbrott som exempelvis skadegörelse och nedskräpning påverkar tryggheten, samt redovisar erfarenheterna från en aktuell utvärdering från Platssamverkan Hagalund.

Kontaktuppgifter till Erika: erika.sjoqvist@tryggaresverige.org

Du hittar livesändningen överst på denna sidan när det är dags.

Klockan 11:10. Mer återvinning med nytt skyltsystem

Jon Djerf, Rådgivare för materialåtervinning, insamling och transport, Avfall Sverige

Den 1 juli lanserades ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. Jon Djerf från Avfall Sverige tar oss med på en kort introduktion och svarar på frågor från er som deltar.

Du hittar livesändningen överst på denna sidan när det är dags.

Klockan 11:18. Varje förpackning gör skillnad – återvinningens utmaningar och satsningar för en bättre miljö

Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Vi har ett fantastiskt engagemanget för återvinning i Sverige, ändå hamnar en stor del av förpackningarna på fel ställe. Veronica från FTI berättar om utmaningarna, det arbete som görs för att öka kunskapen om återvinning, minska nedskräpningen och skapa de bästa förutsättningarna för cirkularitet och ett mer hållbart samhälle.

Du hittar livesändningen överst på denna sidan när det är dags.

Torsdag 3 december

Introduktion till dagens tema: Engagemang

Under torsdagen ägnar vi oss åt engagemang, engagemang, engagemang. Hur kan till exempel kommunen ta tillvara på allt engagemang för minskad nedskräpning? Och finns det några knep för att engagera fler och påverka beteenden? Det här dagen får vi ta del av många goda exempel på temat engagemang.

Klockan 10:06. 600 sekunder om medborgare och engagemang

Fredrik Torberger, framtidsstrateg, Kairos Future

Under tio intensiva minuter delar Fredrik med sig av spaningar kring medborgarnas engagemang och kommuners roll i det framtida samhällskontraktet.

Kontaktuppgifter till Fredrik: fredrik.torberger@kairosfuture.com

Du hittar livesändningen överst på denna sidan när det är dags.

Klockan 10:23. Engagera fler med nya sätt att plocka skräp

Eva Johansson, Miljöpedagog, Gästrike återvinnare

Ett nytt koncept testades när Gästrike återvinnares miljöpedagoger drog ut på hitta-skräpet-turné i fem kommuner. Tanken var att inspirera och engagera med olika sätt att plocka skräp, vad sägs om magnetfiske eller att ha med skräpplockarhundar på promenaden?

Du hittar livesändningen överst på denna sidan när det är dags.

Klockan 10:33. Lyckad sommarkampanj minskade skräpet!

Cecilia Liedberg, Kommunikatör, Håll Sverige Rent & Daniel Skog, Hållbarhetsansvarig STF

Under 2020 initierade Håll Sverige Rent projektet Rena Fjäll med fokus på att minska nedskräpningen i fjällen. Trots, eller kanske tack vare, pandemin blev trycket i naturen högre än någonsin. Men med hjälp av påsholkar, skräpplockarfika och massor med tips och inspiration till besökare minskade nedskräpningen i Storulvån med hela 80 %.

Hör Cecilia Liedberg, Håll Sverige Rent och Daniel Skog, STF, berätta om det lyckade resultatet från sommarens kampanj.

Kontaktuppgifter till Daniel: daniel.skog@stfturist.se

Kontaktuppgifter till Cecilia: cecilia.liedberg@hsr.se 

Du hittar livesändningen överst på denna sidan när det är dags.

Klockan 10:44. Eldsjälar runtom i Sverige för minskad nedskräpning

Lyssna till Amir Faqiri och andra eldsjälar som engagerar mot skräpet

I denna programpunkt kommer vi få möta eldsjälar som runtom i Sverige organiserar sig och andra för att minska nedskräpning på platsen där de bor. Varifrån kommer engagemanget, vilka är nycklarna för att engagera fler och hur kan en kommun stötta på bästa sätt.

Vi får till exempel lyssna till Amir Faqiri från Jönköping som jobbar aktivt mot ett skräpfritt Jönköping och lever efter mottot ”agera lokalt, tänk globalt”. Hör hans och andra eldsjälars berättelse om varför de är dedikerade i nedskräpningsfrågan.

Kontaktuppgifter till Amir: keepjkpgclean@gmail.com

Du hittar livesändningen överst på denna sidan när det är dags.

Klockan 11:07. Engagemang genom glädje i Sjöbo kommun

Marika Tagel, Mårtensson, Avfalls- & miljöingenjör, Sjöbo kommun

Marika Tagel Mårtensson berättar om hur Sjöbo kommun har jobbat med att skapa engagemang och glädje för att tillsammans och tillgängligt minska nedskräpningen. Vi kommer få höra om sophjältinnan Sortea, skräpkonst och kommunens alldeles egna planetskötare.

Kontaktuppgifter till Marika: Marika.TagelMartensson@sjobo.se

Du hittar livesändningen överst på denna sidan när det är dags.

Klockan 11:17. Hållbarhet på schemat för att engagera unga

Kristina Bjerka, Verksamhetsutvecklare utbildning, Håll Sverige Rent

Skräplabbet, Grön Flagg, Unga Reportrar och Skräpplockardagarna utgör tillsammans Håll Sverige Rents skolsatsning ”Hållbarhet på schemat”. Upptäck delarna i satsningen och se hur kommunen kan bidra för att ta tillvara på den enorma förändringskraft som finns hos Sveriges alla skolbarn.

Du hittar livesändningen överst på denna sidan när det är dags.

Fredag 4 december

Introduktion till dagens tema: Vision och framtid

Nedskräpningsveckans sista dag ägnar vi åt visioner och framtiden. Hur ser drömkommunen ut när det kommer till nedskräpning? Vilka politiska beslut finns på plats och vilka åtgärder görs? Vad gör företagen för att stoppa skräpet? Vilken kommun utses till årets Håll Sverige Rent kommun? Vad är viktigt att ha koll på inför 2021? Detta och mycket mer. 

Klockan 10:06. Så tog Kalmar krafttag mot nedskräpning under 2020

Johanna Petersson (c), Sofia Sköld och Madeleine André, Kalmar kommun

2020 ger politiken uppdraget att tillsammans i Kalmar kommunkoncern arbeta för att förebygga nedskräpning. Detta blev startskottet på ett samarbete mellan flera bolag och förvaltningar med en gemensam projektgrupp som på bredfront vill få skräpet på rätt plats. Representanter från Kalmar kommun berättar bland annat om hur samarbetet fungerar, vilka utmaningar och möjligheter vi ser, vilka aktiviteter vi har gjort och planerar framåt. 

Du hittar livesändningen överst på denna sidan när det är dags.

Mer om talarna:

Johanna Petersson (c) leder servicenämndens arbete och driver frågan om nedskräpning från politiskt håll. Sofia Sköld, kommunikatör, samordnar Håll Kalmar Rent och ansvarar för kommunikationen kring projektet. Madeleine André, verksamhetschef produktion, serviceförvaltningen, ansvarar för enheterna park och gata på Kalmar kommun och genomför stora förändringar i sin verksamhet kopplat till nedskräpning. 

Klockan 10:27. Vad händer 2021?

Frida Änghede, Ansvarig för samhällskontakter, Håll Sverige Rent

Span på lagar, regler och trender som rör nedskräpning. Vilka lagar och regler är på gång i närtid och vad kan vi förvänta oss när det kommer till nedskräpning. Blir det mer eller mindre skräp?

Du hittar livesändningen överst på denna sidan när det är dags.

Klockan 10:36. Skatt på engångsartiklar - men på vilka artiklar och hur skulle skatten utformas?

Elisabet Kock, Miljöekonom på Naturvårdsverket

Vilka engångsartiklar är lämpliga att beskatta och hur skulle en miljöskatt på engångsartiklar kunna utformas och vilka andra styrmedel skulle kunna minska användning, uppkomst av avfall och nedskräpning av dessa engångsartiklar? Under föreläsningen får vi ta del av huvuddragen i betänkandet Skatt på engångsartiklar (SOU2020:48). 

Du hittar livesändningen överst på denna sidan när det är dags.

Mer om Elisabet: 

Elisabet arbetar med styrmedels- och samhällsekonomiska analyser inom områden som rör avfall och resurseffektivitet på Naturvårdsverket och var utredningssekreterare i engångsartikelutredningen.

Klockan 10:49. Vad sker uppströms? - samtal med företag om nutid och framtid

Monika Werthén, Marketing Director, Nordics & Innovation CEN, Danone

Engångs till flergångs, flaskor med korkar som sitter fast, ökad sortering och återvinning, och noll skräp på marken. Detta är en del av målbilden för engångsplastdirektivet. Följ med på ett spännande samtal där vi får en djupare insikt i vad företagen gör på strategisk och operativ nivå för att stoppa skräpet.

Du hittar livesändningen överst på denna sidan när det är dags.

Klockan 11:04. Sotenäs marina återvinningscentral – en vision som blivit verklighet

Erik Goksøyr, utvecklare Sotenäs Symbioscentrum / Sotenäs marina återvinningscentral

Sotenäs kommun tar oss närmare visionen om en cirkulär ekonomi. I kommunen drivs nämligen sedan 2 år tillbaka Sveriges enda marina återvinningscentral. Där samlas det in uttjänta fiskeredskap, spöknät och strandskräp för återbruk, återvinning samt för att bli nya innovationer och produkter. Hör mer om återvinningscentralen och om hur kommunen samverkar med företag för att hitta hållbara lösningar och innovationer.

Du hittar livesändningen överst på denna sidan när det är dags. 

Klockan 11:20. Vinnare av Årets Håll Sverige Rent-kommun 2020 är...

Håll Sverige Rent utser sedan 2011 Årets Håll Sverige Rent-kommun. Utmärkelsen går till den kommun som toppar Håll Sverige Rents kommunindex, som baseras på att ett antal parametrar räknas samman för att ranka kommunernas arbete för att förebygga nedskräpning. Vi presenterar årets vinnare!

Du hittar livesändningen överst på denna sidan när det är dags.