Hero
Plastpåse i havet

Ny undersökning visar: Svenskarna splittrade kring plastpåseskatten

Body

Nedräkningen till att plastpåseskatten försvinner har börjat och redan den 1 november i år kan svenskarna vänta sig att spara några kronor vid köp av en plastpåse. Men åsikterna om att skatten försvinner är minst sagt splittrade, och över hälften av alla svenskar tycker det är viktigt att användningen av plastpåsar fortsätter att minska. Det visar en ny Novusundersökning som Håll Sverige Rent låtit göra.

Den 1 maj 2020 infördes plastpåseskatten i Sverige i syfte att minska förbrukningen av bärkassar i plast (plastpåsar) och där med också den negativa påverkan som påsarna har på miljön. Priset på en påse ökade då från ca tre kronor till sju kronor. Redan 1 november 2024 kommer skatten att avskaffas. I en Novusundersökning har nu Håll Sverige Rent tagit pulsen på svenska folket – som visar sig vara splittrade till att skatten försvinner.

Så många plastpåsar används i Sverige  

Enligt Naturvårdsverket användes det under 2022 i snitt 17 plastpåsar per person, totalt 176 miljoner påsar i Sverige. Det är en stor minskning jämfört med 2017 då vi förbrukade 83 plastpåsar per person och år.  

Förbrukning av plastbärkassar i Sverige 

År / Antal per person och år

2017 / 83

2018 / 77

2019 / 74

2020 / 55

2021 / 14

2022 / 17

Så tycker svenskarna om plastpåseskatten 

I undersökningen svarar 35 procent av svenskarna att de tycker plastpåsar är ett miljöproblem och fler än hälften av svenskarna, 51 procent, tycker det är viktigt att vi minskar användningen av dessa. 

Det är jämt mellan positiv och negativ inställning till indragen plastpåseskatt. 39 procent av svenskarna svarar att de är positiva till att skatten tas bort medan 38 procent är negativa. Resterande svarar vet ej eller är neutrala i frågan. Män, höginkomsttagare samt anställda i privat sektor är överrepresenterade bland de som är ganska eller mycket positiva till att skatten tas bort medan kvinnor, studerande eller anställda i offentlig sektor är överrepresenterade bland de som är ganska eller mycket negativa till att skatten tas bort. Det finns också tydliga partipolitiska skillnader där Tidöpartiernas sympatisörer i större utsträckning är positiva till att skatten försvinner.

–Oavsett plastpåseskattens framtid kommer det krävas insatser för att hålla förbrukningen av plastpåsar nere. Inte minst fortsatt information till konsumenter om att återanvända och återvinna sina plastpåsar, och framför allt inte slänga dem i naturen. Annars är vi tillbaka på ruta ett, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent. 

Nästan 50 000 skräpiga plastpåsar på en vecka  

Plastpåsar är ett flyktigt skräp som på grund av sin låga vikt och sitt vindfång sällan ligger kvar på en plan yta särskilt länge. De blåser i väg och fastnar i buskar och träd, hamnar i diken längs vägar, i skogsområden och i vattendrag, sjöar och hav. Därför är det svårt att få en rättvisande bild av plastpåsar som skräp i stadsmiljö.  

Trots en sannolik underskattning visade resultaten från den nationella skräpmätningen 2020 att nästan 50 000 plastpåsar, varav 25 200 plastpåsar från matvaru- och klädesbutiker och 21 300 mindre plastpåsar såsom fruktpåsar, slängdes på marken under en enda sommarvecka i stadskärnorna i Sveriges 290 centralorter.

–Vi är såklart positiva till att användandet av plastpåsar går åt rätt håll, men faktum är att vi fortfarande hittar plastpåsar i våra skräpmätningar. Med 176 miljoner plastpåsar i omlopp räcker det att 1 procent ”rymmer” så är tillskottet till vår natur 1,7 miljoner påsar, säger Johanna Ragnartz. 

Bakgrund  

EU beslutade år 2015 att alla medlemsstater ska reducera förbrukningen av tunna plastbärkassar. Åtgärden syftade till att både minska problemen med nedskräpning och till att minska det ineffektiva utnyttjandet av resurser som dåvarande förbrukning av plastbärkassar medförde. 

Första steget var att informera konsumenter om den onödiga plastanvändningen. I juni 2017 infördes därmed en lag i Sverige som innebar att alla butiker fick ett informationskrav om påsens miljöpåverkan.

2019 infördes EU direktivet mot engångsplastprodukter, där påsarna ingår som en produktkategori. Ett mål sattes med en högsta genomsnittlig förbrukning på 40 tunna plastbärkassar per person och år senast 2025. De informationsinsatser som redan startat gav inte tillräcklig effekt och man beslutade därför om att införa en höjd skatt på plastbärkassar 1 maj 2020. Priset på en påse ökade från ca tre kronor till sju kronor.  

Förbrukningen av plastbärkassar var under 2022; 17st per person och år (176 miljoner påsar) och Sverige ligger därmed under EU målet. Skatten på plastbärkassar kommer nu avskaffas, med start 1 november 2024.