Hero
Skräp i vattenbrynet vid Mälaren

Skatt på plastbärkassar - ett sätt att minska nedskräpningen

Body

EU har beslutat att konsumtionen av plastbärkassar måste minska, för att lösa problemet med plast i hav och natur. Direktivet (lagen) innebär att EU:s medlemsländer bundit sig till ett mål om en förbrukning på maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025. Idag förbrukar vi i Sverige omkring 100 plastbärkassar per person och år.

Den 1 maj infördes - som ett led i arbetet med att minska förbrukningen - en ny skatt på plastbärkassar. Håll Sverige Rents skräpmätningar i stadsmiljö kan inte användas som argument för att Sverige inte har problem med plastpåsar i naturen, eftersom plastpåsar blåser in i buskar, ner i diken och vattendrag. Därför kommer inte så många påsar med när vi mäter skräp i stadsmiljö. Vid den typen av mätningar mäts framförallt trottoarer och andra asfaltsytor.

När Håll Sverige Rent tillsammans med Uppsala kommun genomförde mätningar i Fyrisån sommaren 2019 hittades gott om plastpåsar. Mellan två broar i stadens centrala delar hittades över 200 påsar. Och då kom plastpåsar som fyllts med vatten och hamnat på botten av ån inte med i mätningen. 

Skatt på plastpåsar är populär bland svenskarna. Enligt en sifo-undersökning säger 59 procent att skatten är bra, ganska bra eller mycket bra. Att använda så mycket plastpåsar som vi gör idag är dessutom ett slöseri med resurser. Om vi tillverkar färre plastpåsar minskar vi nedskräpningen och bidrar till ett bättre klimat. Vi på Håll Sverige Rent ser gärna ytterligare prishöjningar (så att det verkligen påverkar konsumtionen) och tycker intäkterna bör gå till förebyggande arbete, till exempel informationskampanjer.