Hero
Västerås Cityfestival

Västerås Cityfestival ska minska engångsplasten

Body

Under årets Västerås Cityfestival kommer Håll Sverige Rent att mäta skräp och engångsplast. Efter det kommer förslag på förändringar att tas fram för att minska engångsplasten framöver. Konceptet Skräpfri Festival är ett samarbete mellan Västerås Stad och Håll Sverige Rent, inom ramen för EU-projektet BALTIPLAST.

Sections

Snart vet vi hur mycket engångsplast som hamnar på marken under Västerås Cityfestival. Samtidigt som festivalen pågår, mellan 29 juni och 1 juli, kommer skräpmätningar att genomföras. Skräpet som samlas in på mattorget och i Stadsparken kommer att analyseras.

Håll Sverige Rent ska i samarbete med Västerås Stad utveckla konceptet Skräpfri festival med syfte att minska användning och nedskräpning av engångsplastprodukter vid publika event. Västerås Cityfestival kommer att agera som pilot i projektet.

För att öka kunskapen om vilka utmaningar som finns, och möjliga lösningar på dessa, kommer Håll Sverige Rent att arrangera ett så kallat idélabb med relevanta intressenter inom fältet samt genomföra skräpmätningar för att analysera skräpet under festivalen. Dessa aktiviteter kommer resultera i en strategi för minskad användning och nedskräpning av engångsplastprodukter och ett antal åtgärder kommer att utvecklas, testas och utvärderas inom Västerås Cityfestival.

Fakta om BALTIPLAST

Utvecklingen av konceptet Skräpfri festival är en del av det EU-finansierade projektet BALTIPLAST (Baltic Approaches to Handling Plastic Pollution under a Circular Economy Context) som syftar till att minska engångsplast och plastförpackningar i Östersjöregionen genom att identifiera, testa och sprida lösningar. Projektet samlar ett konsortium av kommuner, universitet, forskningsinstitut, föreningar NGOs, och företag från länder som gränsar till Östersjön. Västerås Stad deltar från Sverige som kommun och samarbetar lokalt med Håll Sverige Rent för att minska användningen av engångsplast vid publika events samt med Sveriges konsumenter för att stötta invånare minska användning av plastprodukter i hemmet.

Image
Baltiplast logotype