Hero
Ett sugrör har plockats upp med plocktång

Slut med plast som bara används en gång!

Sections

Har du koll på hur vi ska minska engångsplasten?

Från årsskiftet gäller EU:s engångsplastdirektiv i Sverige. Ja vi vet, det låter krångligt. Men det innebär bra förändringar för oss som vill se mindre plast i vår natur och i våra hav!

Det är faktiskt just med anledning av skräpet i haven som EU tog fram det här direktivet. Man tittade på vad man kan göra för att minska de tio vanligaste skräpen i engångsplast. För när de hamnar i naturen kan de få stora konsekvenser - ett sugrör som är långt och smalt kan lätt fastna i till exempel näsan på ett djur. 

Testa om du har koll på vad som är sant och falskt om engångsplastdirektivet!

Vanliga frågor

Papperssugrör är ju helt värdelösa, finns det inget bättre alternativ?

Om man inte tycker om papperssugrör så finns det flera bra alternativ, till exempel flergångssugrör i plast, bambu eller metall som går att diska och använda fler gånger. Sen kan man fundera på om sugrör verkligen behövs. Det finns också tillfällen då plastsugrör är undantagna förbudet och får fortsätta användas, till exempel inom sjukvården. 

Vad gäller för fimpar och snus?

Producenter till fimpar blir skyldiga att informera om nedskräpningens konsekvenser, och även stå för kostnaden av uppstädning av produkten. Nedskräpningen av fimpar och snus ska minska med 50% till år 2030. Dessutom är det straffbart och man kan bli bötfälld om man slänger snus eller fimpar på marken, de ingår sedan 1 januari 2022 i nedskräpningsboten. 

Det är så mycket plast runt t.ex. grönsaker i matbutiken, vad kan man göra åt det?

Plasten runt livsmedel finns där för att förlänga hållbarheten på livsmedlet så att vi inte behöver slänga mat i onödan. Om ett livsmedel innehåller mycket vatten, som till exempel en gurka, gör plasten så att den inte torkar ut. En del affärer tar endast in livsmedel som inte är inpackade i plast, där kan vara en bra idé att handla om man vill undvika plast. 

Kan vi inte bli bättre på att återvinna plasten istället för att förbjuda den?

Ja, vi kan bli mycket bättre på att återvinna plast och mycket arbete för att öka återvinningsgraden av plast pågår just nu. Men vi behöver också bli bättre på att bara använda plast där det verkligen behövs och där hjälper förbuden till.

Det vi som privatpersoner kan göra för att återvinningen ska bli bättre är att lämna all plast till återvinning. På det sättet kan kan man se vilka plaster som finns mycket av, hur man kan göra för att återvinna dem och vad som saknas. Till exempel behöver vissa plaster innehålla färre kemikalier för att kunna återvinnas. 

Liten ordlista

Direktiv

Ett direktiv är som en lag från EU som myndigheterna i Sverige ska se till att vi följer. 
 

Engångsplast

Plast som bara används en gång. T.ex. en plastlåda som man tar med sig mat i från en restaurang, men inte en plastbunke som man använder i köket flera gånger.

Cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi använder man saker så länge det går. Går de sönder repareras de, går de inte att reparera så använder man materialet och gör något nytt. Man använder samma resurser om och om igen, materialen går runt flera gånger, utan att ta ut nya material från jorden, som t.ex borra efter olja eller bryta metaller. Motsatsen till cirkulär ekonomi är linjär ekonomi, där man använder saker en gång och sedan slänger det och använder jordens resurser på nytt varje gång. 

Producentansvar

Producentansvar betyder att den som tillverkar, säljer eller importerar en förpackning också ansvarar för att avfallet tas om hand, även om förpackningen tas med ut på stan eller till picknicken på stranden. 

Det betyder att producenterna både har ansvar för att det ska finnas system för att samla in förpackningsavfall och för att städa upp de förpackningar som hamnar fel. I Sverige sköts insamlingssystemet av Förpackning- och tidningsinsamlingen (FTI), du känner säkert igen deras gröna behållare.

Producenterna ska också se till att de förpackningar som tas fram kan återanvändas eller återvinnas, att de inte använder onödigt förpackningsmaterial eller innehåller farliga ämnen.

 

Stillbild från film om skräp i havet