Hero
sälar i sverige

Har vi lösningen på problemet med plast i haven?

Sections

8 åtgärder som behövs omedelbart

Enligt rapporten ”Breaking the Plastic Wave” krävs det 8 omedelbara åtgärder för att få till ett systemskifte. 

  1. Reducera plastkonsumtionen för att undvika en tredjedel av den förväntade genereringen av plastavfall till 2040.
  2. Ersätt plast med papper och andra komposterbara material för att växla en sjättedel av den förväntade genereringen av plastavfall till 2040.
  3. Design av produkter och förpackningar för återvinning utökar andelen ekonomisk återvinningsbar plast från uppskattade 22 % till 54 % år 2040.
  4. Skala upp andelen insamlad plast i medel- och låginkomstländer till minst 90 % i urbana områden och 50 % i rurala områden till år 2040.
  5. Dubbla den mekaniska återvinningens kapacitet globalt till 86 miljoner ton per år till år 2040.
  6. Utveckla plast-till-plast konverteringens potential till en global kapacitet upp till 13 miljoner ton per år.
  7. Säkert omhändertagande av de kvarvarande 23 % plastavfall som fortfarande inte kan bli ekonomiskt återvunnet.
  8. Reducera exporten av avfall till länder med låg insamling och högt läckage av plastskräp med 90 % till år 2040.

Även plastläckaget från havsbaserade källor som fiske och sjöfart liksom utsläppen av mikroplast till vattenmiljön behöver minskas.