Hero
Plast i havet

Kan vi städa havet från skräp? Tre lösningar som inspirerar!

Body

För att lösa problemet med plast i havet måste vi stoppa tillflödet av skräp till havet och samtidigt städa upp det skräp som redan finns där. Som tur är, finns det många människor som engagerar sig i frågan och som tagit fram lösningar för just detta!

Sections

1. The Great Bubble Barrier

För att angripa problemet med skräp som hamnar i havet från olika flodsystem startade tre kvinnor från Nederländerna projektet The Great Bubble Barrier.

2. The Ocean Cleanup

För att lösa problemet med ansamlat skräp, det som brukar kallas "skräp-öar", ute i världshaven startade 16-åriga Boyan Slat initiativet The Ocean Cleanup 2013.

Organisationen The Ocean Cleanup har som uppdrag att städa upp den idag mest kända skräpansamlingen, The Great Pacific Garbage Patch, som finns mellan Hawaii och Kalifornien. Organisationen finansieras till stor del av crowd funding.

3. Mr. Trash Wheel

Dagvatten och vindar kan föra med sig plast och annat skräp från staden ner i floden. Detta var fallet i staden Baltimore, USA, och ett problem som John Kellet ville lösa när han för första gången 2008 satte sig ner för att skissa på vad som senare blev Mr. Trash Wheel. Anordningen heter egentligen the Inner Harbor Water Wheel och är designad för att plocka upp skräp som hamnar i floden.