Hero
Man står vid vattnet och håller i en hummertina

Fiska skräpfritt du också!

Sections

Visste du att det varje år förloras ca 28 miljoner beten, 11 miljoner sänken och 140 miljoner meter fiskelina i de nordiska länderna? Det är en uppskattning som görs i en ny rapport från IVL Svenska miljöinstitutet. Studien visar också att 3900 hummertinor varje år blir kvar i djupet längs svenska västkusten.

Förlorade fiskeredskap bedöms vara det skräp i havet som orsakar mest skada på djurlivet eftersom de fortsätter att fånga fisk och skaldjur långt efter att de har gått förlorade. Det kallas för spökfiske. Dessutom är redskapen ofta gjorda av plast och om de förloras bidrar de till ytterligare plast i haven. Tillsammans kan vi bidra till ett skräpfritt fiske där vi förhindrar att redskap förloras. 

Tips för ett skräpfritt fiske

1. Innan du ger dig ut
 • Välj utrustning med bra kvalitet. Säkerställ att din fiskeutrustning håller för ditt ändamål. 
 • Kolla utrustningen med jämna mellanrum. Slitna rep och linor är en vanlig anledning till att fiskeredskap förloras. Därför behöver du kolla din utrustning med jämna mellanrum och byta ut vid behov.   
 • Planera din fisketur. På så sätt kan du undvika att fiska i vältrafikerade områden.  
 • Ta med en skräppåse. Då kan du enkelt samla upp eventuellt småskräp eller trasig utrustning under din fisketur.  

Tips! Använd spöktråd när du fiskar med tinor. En spöktråd är en biologiskt nedbrytningsbar bomullstråd som ruttnar efter cirka 1–2 månader i vatten. Det gör att en tina som gått förlorad öppnar upp sig och möjliggör för djuren att krypa ut igen. På så sätt minskar risken för spökfiske.  

2. Under tiden du fiskar
 • Tänk på placeringen. Placera tinor, nät och burar på ett säkert avstånd från farleder och ställen med mycket båttrafik. Annars riskerar båtpropellrar att kapa dina linor eller dra med sig redskapen långt från sin ursprungliga plats. 
 • Håll koll på strömmar och djup. Se till att din bur eller tina verkligen når ner till botten. Om du sätter tinan eller buren för nära en sluttande botten är risken stor att repet inte räcker till och att bojen dras ner under vattenytan. Då riskerar också redskapet att driva iväg med strömmarna. 

Tips! SeaMe är en produkt som är framtagen för att markera ett förlorat fiskeredskap. Du fäster den på din fiskeutrustning (tinor, burar och nät) innan du börjar fiska. Om inte fiskeredskapet tas upp inom en förutbestämd tid i vattnet kommer en automatiskt utlöst markeringsboj med texten “Lost object” blåsas upp och stiga till ytan. På så sätt ökar chansen återfå ditt förlorade redskap och minska risken för spökfiske. 

3. När du är klar
 • Ta med allt skräp hem. Se till att du får med dig allt skräp tillbaka från fisketuren. Det gäller både din fiskeutrustning och skräp från sånt du exempelvis ätit eller druckit.  
 • Rapportera in förlorade redskap. Om du har förlorat ett fiskeredskap eller hittat någon annans övergivna redskap som du inte får upp, kan du rapportera det hos GhostGuard. Där skriver du enkelt in koordinaterna.  

Tips! Har du fiskeredskap som är trasiga, slitna och har gjort sitt? Då kan du ta hjälp av Fiskereturen som är en insamlingstjänst för gamla fiskeredskap. Med Fiskereturen kan materialet i dina redskap återvinnas och få nytt liv. 

Nya regler från 2023

Har du förlorat ett fiskeredskap?

Om du har förlorat ett fiskeredskap, eller hittat någon annans övergivna redskap, kan du rapportera det hos GhostGuard. Där skriver du enkelt in redskapets koordinater.

Image
Två fiskare står framför fiskebodar

Vad menas med spökfiske?

När fångsten i en förlorad tina, bur eller nät dör lockar den till sig ännu mer fiskar och skaldjur som i sin tur fastnar och dör. Det gör att hela processen återupprepas gång på gång, år efter år. På så sätt kan ett fiskeredskap fortsätta att fånga fisk och skaldjur långt efter att det har gått förlorat, och det är det som kallas för spökfiske. 

 

Ryssja spökfiske

Plast i havet

Förlorade fiskeredskap är ofta gjorda av plast, som inte bryts ner under en överskådlig tid. Istället delas det till mindre och mindre bitar och blir till mikroplast. Och problemet är stort. Beräkningar visar att hela 27% av det marina skräpet som upphittas på stränder inom EU består av fiskerelaterade föremål. Forskare bedömer också att förlorade fiskeredskap är det farligaste skräpet i havet för fåglar, marina däggdjur och sköldpaddor.

Fiskeredskap och engångsplastdirektivet

Under 2021 började EU:s nya direktiv om åtgärder för att minska vissa plastprodukters inverkan på miljön att gälla. Det är också ett steg mot en mer cirkulär ekonomi. Direktivet kallas för engångsplastdirektivet och fokuserar på de vanligaste plastprodukterna som man hittar längs med stränderna i Europa, samt fiskeredskap som innehåller plast.

För att minska mängden plast i havet som kommer från fiskeredskap föreslås:

 • En ökad insamling av fiskeredskapsavfall

 • Förbättrad design av redskapen

 • Åtgärder som höjer medvetandet om de miljöproblem som dumpade och förlorade fiskeredskap medför.

Eftersom det finns goda möjligheter att återvinna plastkomponenter i fiskeredskap föreslås ett utökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast. Syftet är att gynna separat insamling och finansiering av en miljövänlig avfallshantering. 

De lagar och föreskrifter som är nödvändiga för att följa kraven om utökat producentansvar för fiskeredskap av plast måste träda ikraft senast den 31 december 2024.