Person med Håll Sverige Rent-väst

Ett nätverk för ett skräpfritt Sverige

Vill er kommun ha stöd i ert lokala arbete mot nedskräpning och samtidigt visa att ni arbetar för en skräpfri kommun? Bli medlemmar i Håll Sverige Rent!

Vad innebär medlemskapet?

Som medlem i Håll Sverige Rent får ni:

 • Praktiska och konkreta verktyg som stödjer arbetet mot nedskräpning i er kommun.
 • Samverkan med andra kommuner och aktörer, som stärker din kommuns möjligheter att arbeta framgångsrikt med att förebygga och minska problemet med nedskräpning.
 • Stöd i kommunikationsarbetet som kan verka för attityd- och beteendeförändring gällande nedskräpning hos individer och organisationer.
 • Omvärldsbevakning som ger en tidig insikt i förändrade krav från myndigheter gällande förebyggande arbete mot nedskräpning, som exempelvis riktlinjer och föreskrifter kring kommunala avfallsplaner. 

Förutom tillgång till nätverket får din kommun tillgång till en rad tjänster från Håll Sverige Rent:

 • En personlig kontaktperson på Håll Sverige Rent
 • Stöd i det strategiska och praktiska arbetet mot nedskräpning som finns beskrivet i Naturvårdsverkets vägledning till kommuner
 • Extra kampanjmaterial som påsar och säckar i samband med Skräpplockardagarna
 • Information om nya verktyg mot nedskräpning och annat aktuellt inom området  
 • Fritt deltagande för en person på Håll Sverige Rents nationella och regionala konferenser
 • Möjlighet till deltagande på kurser, studieresor samt aktiviteter för erfarenhetsutbyte och kommunikation
 • 20% rabatt vid uppstart av skräpmätningar för nya medlemmar
 • Möjlighet och rättighet till att använda en anpassad variant av logotypen Håll Sverige Rent

Genom medlemskapet i Håll Sverige Rents kommunnätverk förstärker ni ert lokala arbete mot nedskräpning samt påverkar det nationella arbetet.

Medlemsavgift

Medlemsavgift i nätverket är 5000 kr till 32 500 kr/år (exklusive moms), beroende på din kommuns storlek.

 • 200 000+ invånare i kommunen: 32 500 kr/år
 • 100 000 - 200 000 invånare: 27 500 kr/år
 • 50 000 - 100 000 invånare: 22 500 kr/år
 • 30 000 - 50 000 invånare: 15 500 kr/år
 • 15 000 - 30 000 invånare: 9 500 kr/år
 • 0 - 15 000 invånare: 5000 kr/år

Kommunanpassad logotyp

Vill du veta mer?

Kontakta Susanne Nordén på susanne.norden@hsr.se eller 073-699 04 16 för att få mer information om hur kommuner kan arbeta för att stoppa skräpet, eller om du önskar få Håll Sverige Rents nyhetsbrev för kommuner.

Du kan också kolla in vanliga frågor och svar i vårt frågeforum.