Hero
Fimpar plockas av en skräpplockare i Björns trädgård

Färre får böter för nedskräpning

Body

”Sedan 2011 har polisen möjlighet att skriva ut böter för nedskräpning. Men boten används sällan. Under hela 2020 skrevs totalt bara 87 böter ut”, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent.

Även om det är förbjudet att skräpa ner, så är det inte straffbart att slänga till exempel enstaka cigarettfimpar eller tuggummin på marken. Nedskräpningsförseelser som är ringa medför nämligen inte straffansvar. I dag slängs minst en miljard fimpar på marken i Sverige per år. Fimparna innehåller giftiga ämnen och hamnar lätt i vattendrag eller på andra platser där de blir kvar under lång tid, då filtret är gjort av en sorts plastmaterial som bryts ner väldigt långsamt.  

Enligt en Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Håll Sverige Rent tycker 93 procent av svenskarna att den som fimpar på marken ska kunna bötfällas.

”Att fimpnedskräpning inte är straffbart stämmer dåligt överens med vad svenskarna tycker. Enligt en undersökning vi låtit genomföra tycker nästan alla att den som fimpar på marken ska kunna bötfällas”, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent.

Regeringen har i en promemoria föreslagit att undantaget för fimpar och annat småskräp ska tas bort i och med implementeringen av EU:s engångsplastdirektiv. Det skulle skicka en signal att det inte är okej att fimpa på marken. Beslut i frågan väntas senare i år och Håll Sverige Rent kommer att bevaka processen noga.

 

Sections

Fakta om nedskräpningsböter

I diagrammet ser du antal böter per år sedan skräpboten lanserades 2011. 

Fakta om undersökningen

Sifoundersökningen genomfördes under perioden 29 maj till 6 juni 2018. Frågan besvarades av 1 000 personer i en webbaserad enkät.