Hero
Dibber Hagalunds förskola har gjort motiven till papperskorgarna i Hagalund, Solna.

Folierad papperskorg – Skapa engagemang med hjälp av konst på papperskorgar

Body

Att foliera en papperskorg innebär att papperskorgen får en ny design (specifik färg, motiv eller text). Folierade papperskorgar kan bättre smälta in i olika omgivningar och uppmuntra till utökad användning av befintliga (eller nya) papperskorgar. Att ersätta slitna papperskorgar med folierade papperskorgar kan i förlängningen även bidra till att omgivningen uppfattas som mer välskött. Folierade papperskorgar kan även bidra till engagemang genom att tillåta boende i närområdet designa olika motiv.

Åtgärd

På en bostadsgård i Hagalund i Solna, Stockholm, har Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse, Signalisten, tillsammans med Håll Sverige Rent, testat konceptet Skräpfri bostadsgård. Bostadsgården i Hagalund har återkommande problem med nedskräpning och till följd av det även problem med skadedjur.

För att kartlägga nedskräpningens omfattning och typ av nedskräpning på bostadsgården genomförde Håll Sverige Rent skräpmätningar under maj/juni 2022. Skräpmätningar visade att det vanligaste skräpet på bostadsgården var: skal från solrosfrön, cigarettfimpar, förpackningar (från godis, snacks och glass), plast (övrigt) och snusprillor. Därefter identifierade och skräddarsydde Håll Sverige Rent, tillsammans med Signalisten, ett antal åtgärder. Åtgärderna implementerades den 19 maj 2022 i samband med en skräpfest, anordnad av Håll Sverige Rent och Signalisten, på bostadsgården som samlade förskolebarn, familjer och boende.

Slitna papperskorgar ut och ersattes med nya folierade papperskorgar. I samarbete med Dibber Hagalunds förskola på bostadsgården bad Håll Sverige Rent och Signalisten förskolebarnen att måla olika motiv att foliera papperskorgarna med. Samtliga papperskorgar folierades med olika motiv, och följande citat från förskolebarnen:

  • ”Man ska inte skräpa ner för att djuren kan äta skräpet och då får de ont i magen.”
  • ”Blommor vågar kanske inte titta fram om det är mycket skräp.”

Effekt

  • Antalet skräpföremål i anslutning till de folierade papperskorgarna minskade med 31 procent (%), exklusive solrosfrön.
  • Med anledning av att antalet mätningar blev något färre än planerat påverkades signifikanstestet totalt antal skräpföremål för hela gården. Därmed kan inte minskningen med 31 procent (%) bekräftas.