Två flickor springer med skräpplockarpåsar vid Bohuskusten.

Håll Havet Rent - nätverket för ett renare hav

Håll Havet Rent grundades 2017 av Håll Sverige Rent med visionen om ett hav utan plast. Nätverket är en plattform där svenska företag, myndigheter och experter delar erfarenheter och kunskap med varandra. Vi startar initiativ som driver på förändring och vi engagerar företagsledare, politiker och samhällsbyggare i frågan om ett rent hav.

För att uppnå visionen har nätverkets medlemmar valt att samlas under en gemensam agenda:

• Eliminera onödig plast i våra verksamheter
• Utveckla nya förpackningar med nedskräpnings- och återvinningsaspekten som utgångspunkt
• Inspirera branschen, konsumenter och beslutsfattare

Medlemmar i nätverket åtar sig att arbeta för att ändra sin verksamhet så att vi i praktiken åstadkommer skillnad. Sedan starten har medlemmarna arbetat med 67 åtaganden. Vi har skrivit debattartiklar för att väcka frågan och höja medvetandet. 2018 blev vi också nominerade till Nordiska rådets miljöpris.

Håll Sverige Rent stödjer genom Håll Havet Rent-nätverket Ellen MacArthur Foundations initiativ "A line in the sand", där fler än 250 organisationer världen över skrivit på ett globalt åtagande för minska plastnedskräpningen i havet. 

Jag vill veta mer om nätverket

Kunskapspartners

I Håll Havet Rent-nätverket träffar medlemmarna inte bara varandra, utan även forskare, myndighetsrepresentanter och andra strategiska nyckelpersoner.

Följande kunskapspartners är en del av Håll Havet Rent-nätverket: