Hero
Jenny Oltner, projektledare på Naturvårdsverket, berättar om åtgärder för minskad nedskräpning på Håll Sverige Rent-konferensen 2018.

EU-direktivet om engångsplast

Sections

Förorenaren betalar om produkter blir skräp

Precis som tidigare har producenterna fortsatt ansvar för att betala för avfallshantering och städning av sina produkter. Det gäller oavsett om produkten hamnar ute på stan eller i havet. 

Införandet av direktivet ska bidra till det tidigare avfallsdirektivets främsta mål; att minska mängden avfall samt att uppnå FN:s mål 12 för hållbar utveckling; att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Cirkulär ekonomi har varit en prioriterad fråga i Europa-parlamentet under flera år. Ambitionen är att skapa en ekonomi där återvinning, reparation och materialåtervinning främjas och hållbara material används vid nyproduktion. En europeisk strategi för att minska mängden plast och plastprodukters inverkan på miljön har också tagits fram. 

 

Vanliga frågor om EU-direktivet om engångsplast

Vilka produkter förbjuds?

I EU-direktivet förbjuds vissa engångsprodukter i plast, nämligen:

  • Tops
  • Dryckesbehållare och muggar av expanderad polystyren inklusive korkar och lock
  • Livsmedelsbehållare av expanderad polystyren, som används för livsmedel som ska konsumeras direkt ur behållaren
  • Tallrikar, bestick, omrörare, sugrör och ätpinnar av plast
  • Ballongpinnar

I Sverige ser man just nu över möjligheten att förbjuda ännu fler produkter än de som nämns ovan.

När kommer lagen börja gälla i Sverige?

Miljödepartementet har tillsatt en utredning som ska ta fram förslag på hur engångsplastdirektivet ska genomföras i Sverige. Utredningen ska redovisas i januari 2021.

Vissa av åtgärderna i direktivet har redan datum för när de ska vara på plats. Exempelvis ska produkter i plast som engångsbestick, sugrör och bomullspinnar i tops förbjudas i EU senast år 2021.

Förutom åtgärderna i EU-direktivet ska utredningen i Sverige också undersöka möjligheterna att: 

  • Förbjuda muggar och livsmedelsbehållare av plast
  • Begränsa servering av mat och dryck i plastprodukter för engångsbruk
  • Införa krav på att det ska vara möjligt att få mat och dryck för avhämtning serverat i medhavda behållare
  • Införa krav på att restauranger ska tillhandahålla flergångsalternativ till engångsplastprodukter.