ny smulle

SMULLE - lek och lärande med biologisk mångfald

SMULLE står för Samverkan för Mångfunktionella Utemiljöer för Lek, Lärande och stärkta Ekosystemtjänster och riktar sig till dig som jobbar på förskola eller grundskola, främst lågstadiet.

Gå in och se våra filmer, delta i våra webbinarier och efter ni fått inspiration och tips kan ni själva påverka er gård. Kanske genom att så en äng eller skapa platser för vila i skuggan?

SMULLE är forskningsbaserat och görs i samverkan mellan Jönköping University & Håll Sverige Rents utbildningsprogram Grön Flagg.

Testa något eller fler av våra fina SMULLE- upplägg

Välkommen på webbinarium 8 februari

ny smulle

Välkommen på webbinarium om samverkan för ekosystemtjänster på (för)skolan.

Tid: 8 februari kl.15:00 (kommer även kunna ses i efterhand)

Tema: Samverkan som möjliggörare för hållbar omställning av barns utomhusmiljöer – utmaningar och lösningar.

Passar: Tekniska förvaltningar, fastighetsbolag, grönyteskötsel och anläggningsföretag, miljösamordnare, landskaps- och trädgårdsarkitekter, rektorer, förskollärare, lärare och kommunpolitiker.

Välkommen att anmäla dig här

SMULLE-utmaningen

smulle

SMULLE-utmaningen handlar om att uppmuntra dig som aktör inom skola och kommun att dela med dig av era erfarenheter av att forma barns närmiljöer så att ekosystemtjänster, lek och lärande för hållbarhet stärks på samma gång. Vill du vara med?

Passar: Lärare, förskolepedagoger, vaktmästare, teknisk förvaltning, skolbespisning, rektor, kommunanställda...alla i skolans värld!

Läs mer här om hur du deltar i utmaningen

Platser på gården för barn och andra djur

odling

I denna film får barnen och eleverna tillsammans med dig som vuxen se exempel på platser där både djur, människor och växter trivs. När ni sett filmen - fundera på hur det ser ut hos er. Vad skulle kunna ändras?

Passar: Förskola & lågstadium
Se filmen här

Undersök gårdens möjligheter

fysisk aktivitet

I den här filmen tittar vi på gården och hur man kan använda den på bästa sätt för allt levande. Var trivs gråsuggor, var finns skugga för återhämtning och var kan man samla regnvatten? Låt er inspireras!

Passar: Förskola & lågstadium
Se filmen här

Ladda ner checklista för inventering här

Förslag på åtgärder

Ladda ner en handledning här

Titta på vårt tidigare webbinarium om ekosystemtjänster här

Vad är ekologisk litteracitet?

smulle

Ekologisk litteracitet - eller ekologisk läskunnighet - innefattar kunskap om naturen, omsorg om naturen, och praktiska färdigheter. Den här filmen visar aktiviteter i en förskola som utvecklar ekologisk litteracitet hos barn.

Passar: Förskola & lågstadium samt vaktmästare

Se filmen här

Så er egna äng

biologisk mångfald

Att anlägga en liten äng på gården kan ge glädje länge, för oss människor och andra däggdjur, för fåglar, insekter och andra småkryp. Det är ett vackert och roligt sätt att bidra till den biologiska mångfalden som passar för alla åldrar.

Passar: Förskola & Grundskola

Se webbinariet i efterhand här

Se filmen om hur man sår en äng

Ladda ner en broschyr med tips
 

Samverkan

ny smulle

I denna film berättar förskollärare om utmaningar med samverkan och om förslag på bra lösningar. En vaktmästare berättar om hur han jobbar tillsammans med barnen och personalen på förskolan.

Passar: Förskola & lågstadium samt vaktmästare
Se filmen här

Se även en film om stadsträdgårdsmästaren här

Gå med i Grön Flagg!

Vill du få inspiration och fortbildning inom lärande för hållbar utveckling under hela läsåret? Då är Grön Flagg något för dig.