ny smulle

SMULLE - lek och lärande med biologisk mångfald

SMULLE står för Samverkan för Mångfunktionella Utemiljöer för Lek, Lärande och stärkta Ekosystemtjänster och riktar sig till dig som jobbar på förskola, grundskola eller fritidshem.

SMULLE är forskningsbaserat och görs i samverkan mellan Jönköping University & Håll Sverige Rents utbildningsprogram Grön Flagg.

Varsågod, massor av fina SMULLE-upplägg att välja bland!

Titta på filmer och webbinarier och låt dig inspireras av de olika uppläggen. Vår förhoppning är att du får massor av inspiration och tips kring hur ni själva kan påverka just er gård! Kanske genom att anlägga en skogsträdgård, så en äng eller skapa platser för vila i skuggan - eller något helt annat? 

Längst ner på sidan hittar du också SMULLE-utmaningen, där ni kan inspirera och inspireras av hur andra jobbar!

Ekologisk litteracitet

Tecknad bild över ekosystem i jorden

Ekologisk litteracitet - eller ekologisk läskunnighet - innefattar kunskap om naturen, omsorg om naturen, och praktiska färdigheter. Den här filmen visar aktiviteter i en förskola som utvecklar ekologisk litteracitet hos barn.

Titta på filmen "Ekologisk litteracitet" >>

Mini-skogsträdgården

fågelholk

Små dungar av fruktträd, bärbuskar och andra ätliga fleråriga växter kallas mini-skogsträdgårdar. Lär dig hur ni odlar växter som är fleråriga och vilka fördelar fleråriga växter har.

Titta på filmen "Mini-skogsträdgården" >>

Ladda ner handledning >>

Titta på webbinariet "Skogsträdgårdsodla med barn" >>

Undersök gårdens möjligheter

Tecknad bild av barn som vilar i skuggan under ett träd

Hur man kan använda gården på bästa sätt? Var trivs gråsuggor, var finns skugga för återhämtning och var kan man samla regnvatten? Låt er inspireras!

Titta på filmen "Undersök gårdens möjligheter" >>

Ladda ner handledning >>

Titta på webbinariet om ekosystemtjänster >>

Platser på gården för barn och andra djur

fysisk aktivitet

I denna film får barnen och eleverna tillsammans med dig som vuxen se exempel på platser där både djur, människor och växter trivs. När ni sett filmen - fundera på hur det ser ut hos er. Vad skulle kunna ändras?

Titta på filmen "Platser på gården" >>

Så er egen äng

biologisk mångfald

Att anlägga en liten äng på gården kan ge glädje länge, för oss människor och andra däggdjur, för fåglar, insekter och andra småkryp. Det är ett vackert och roligt sätt att bidra till den biologiska mångfalden som passar för alla åldrar.

Titta på filmen "Vi skapar en äng" >>

Ladda ner en broschyr med tips >>

Titta på webbinariet med Helen Ekvall från Göteborg botaniska trädgård >>

Delta i Smulle-utmaningen

SMULLE-utmaningen handlar om att uppmuntra dig som aktör inom skola och kommun att dela med dig av era erfarenheter av att forma barns närmiljöer så att ekosystemtjänster, lek och lärande för hållbarhet stärks på samma gång. Vill du vara med?

Passar lärare, förskolepedagoger, vaktmästare, teknisk förvaltning, skolbespisning, rektor, kommunanställda...alla i skolans värld!

Inkomna bidrag i SMULLE-utmaningen

Förskola

ny smulle

Här hittar du bidrag att inspireras av i ditt arbete med förskolebarn för att öka den biologiska mångfalden.

Till bidragen >>

Grundskolor

ny smulle

Här hittar du bidrag att inspireras av i ditt arbete med grundskoleelever för att öka den biologiska mångfalden.

Till bidragen >>

Övriga verksamheter

ny smulle

Här hittar du bidrag att inspireras av i ditt arbete med äldre elever för att öka den biologiska mångfalden.

Jönköping Folkhögskola >>

Läroplanskopplingar

Här hittar du läroplanskopplingar för...

Förskolan >>

Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet >>

Gå med i Grön Flagg!

Vill du få inspiration och fortbildning inom lärande för hållbar utveckling under hela läsåret? Då är Grön Flagg något för dig.